Thứ ba,  22/06/2021

Trao 135 bằng "Tổ quốc ghi công" cho các thân nhân liệt sĩ ở Thừa Thiên – Huế

Thực hiện Quyết định 1239/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ báo tử và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 135 liệt sĩ.Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thừa Thiên - Huế cũng đã quyết định trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân gia đình các liệt...

Thực hiện Quyết định 1239/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ báo tử và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 135 liệt sĩ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thừa Thiên – Huế cũng đã quyết định trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân gia đình các liệt sĩ.
Theo Nhandan