Thứ tư,  23/06/2021

Ngân hàng tăng cường tuyên truyền bảo vệ tiền Việt

LSO-Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2010 các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt và xử lý 18 vụ với 25 đối tượng vận chuyển tiền giả vào Việt Nam. Từ thực tế đó, với chức năng nhiệm vụ của mình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh Lạng Sơn đã không ngừng tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn vận dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với biện pháp tuyên truyền nhằm bảo vệ tiền đồng Việt Nam. Buổi sinh hoạt chuyên đề về cách nhận biết tiền giả cho ĐVTN - Ảnh: Thanh HuyềnThực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam về triển khai các biện pháp chống tiền giả, Lạng Sơn được chọn phát hành điểm tài liệu tuyên truyền “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” trong năm 2010 của cả nước. Thông qua đó, NHNN Việt Nam sẽ có đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Trước nhiệm vụ rất nặng nề, lãnh đạo, cán bộ NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh...

LSO-Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2010 các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt và xử lý 18 vụ với 25 đối tượng vận chuyển tiền giả vào Việt Nam.
Từ thực tế đó, với chức năng nhiệm vụ của mình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chi nhánh Lạng Sơn đã không ngừng tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn vận dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với biện pháp tuyên truyền nhằm bảo vệ tiền đồng Việt Nam.
Buổi sinh hoạt chuyên đề về cách nhận biết tiền giả cho ĐVTN – Ảnh: Thanh Huyền
Thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam về triển khai các biện pháp chống tiền giả, Lạng Sơn được chọn phát hành điểm tài liệu tuyên truyền “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” trong năm 2010 của cả nước. Thông qua đó, NHNN Việt Nam sẽ có đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Trước nhiệm vụ rất nặng nề, lãnh đạo, cán bộ NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của NHNN Việt Nam. Đến giữa tháng 8/2010, NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã cấp phát được gần 30 nghìn cuốn tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” và gần 2000 tờ áp phích tới 226 xã phường, các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh tới cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng kế hoạch chọn một huyện biên giới, là địa bàn có tình hình vận chuyển tiền giả phức tạp phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, hải quan, chính quyền cơ sở làm điểm về tuyên truyền phòng chống tiền giả. Biện pháp thực hiện là phát tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” nhằm giới thiệu các đặc điểm bảo an của đồng tiền polymer và hướng dẫn người sử dụng tiền và cách kiểm tra, nhận biết tiền thật, tiền giả cho các đối tượng được lựa chọn. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tuyên truyền tới từng hộ dân thông qua tổ vay vốn về cách kiểm tra, nhận biết tiền thật, tiền giả. Đối với các áp phích lớn chỉ thực hiện niêm yết công khai tại các trụ sở ngân hàng, kho bạc, trụ sở UBND các cấp, các nhà văn hoá thôn bản, khu đông dân cư, bến xe, các khu chợ có tác động trực quan giúp người dân hiểu và có biện pháp tự bảo vệ.
Lực lượng chức năng thu giữ tiền giả

Ngoài ra công tác phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Hội Cựu chiến binh…trong công tác tuyên truyền cũng đặc biệt được coi trọng. Hiện Tỉnh đoàn thanh niên đã ký kết với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh về thống nhất tổ chức tuyên việc đưa tài liệu cách nhận biết tiền thật, tiền giả xuống cơ sở và thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức hội tại cơ sở sẽ giúp công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả. Đồng thời, Tỉnh đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh sẽ tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện.

Công Quân