Thứ sáu,  18/06/2021

Hiệu quả hoạt động truyền thông nâng cao năng lực công tác BVCSTE

LSO-Công tác truyền thông vận động xã hội luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE), vì vậy những năm gần đây tỉnh ta thường xuyên tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy nhu cầu của gia đình và xã hội đối với việc thực hiện quyền của trẻ em (TE).Tăng cường hoạt động truyền thông trực tiếpTrong các hình thức truyền thông BVCSTE, Lạng Sơn chú trọng thực hiện việc tuyên truyền trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm. Từ năm 2008-2010, Sở LĐTB&XH đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH 11 huyện, thành phố tổ chức được 300 điểm truyền thông trực tiếp tại 100% xã trọng điểm với trên 18 nghìn lượt người tham dự. Trong đó thu hút đông đảo các thành phần như lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, trưởng thôn bản, khối phố, hội cha mẹ học sinh, cán bộ phụ trách công tác đoàn đội của các nhà trường và TE có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, trong thời gian trên, toàn...

LSO-Công tác truyền thông vận động xã hội luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE), vì vậy những năm gần đây tỉnh ta thường xuyên tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy nhu cầu của gia đình và xã hội đối với việc thực hiện quyền của trẻ em (TE).
Tăng cường hoạt động truyền thông trực tiếp
Trong các hình thức truyền thông BVCSTE, Lạng Sơn chú trọng thực hiện việc tuyên truyền trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm. Từ năm 2008-2010, Sở LĐTB&XH đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH 11 huyện, thành phố tổ chức được 300 điểm truyền thông trực tiếp tại 100% xã trọng điểm với trên 18 nghìn lượt người tham dự. Trong đó thu hút đông đảo các thành phần như lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, trưởng thôn bản, khối phố, hội cha mẹ học sinh, cán bộ phụ trách công tác đoàn đội của các nhà trường và TE có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, trong thời gian trên, toàn tỉnh còn tổ chức được 23 cuộc thi tìm hiểu về Luật BVCS&GDTE, phòng chống buôn bán phụ nữ và TE, phòng chống xâm hại tình dục TE cho trên 35 nghìn lượt người lớn và TE tham gia.
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được
nuôi dưỡng tại Trung tâm Hy vọng Lộc Bình
Song song với truyền thông trực tiếp, các ngành chức năng còn nỗ lực truyền thông gián tiếp thông qua các sản phẩm như tờ rơi, pa nô, áp phích… Trong 3 năm qua, tỉnh ta đã in ấn và nhân bản 5 loại sản phẩm truyền thông với số lượng 62 nghìn tờ gấp có nội dung tuyên truyền về BVCSTE, cấp phát cho các huyện, xã, thôn bản, khối phố, các CLB gia đình, CLB TE và phát tại các điểm truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Ngoài ra tỉnh cũng đã xây dựng 2.200 pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về ngăn ngừa và giải quyết tình trạng TE lang thang, TE bị xâm hại tình dục và TE phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm với trọng điểm là Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu và kỳ nghỉ hè hàng năm.
Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác BVCSTE
Xác định nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác BVCSTE là một việc hết sức cần thiết và quan trọng, góp phần tiên quyết vào thực hiện những kết quả của công tác BVCSTE tại cơ sở. Chính vì vậy, trong thời gian qua, đơn vị đóng vai trò chủ trì là Sở LĐTB&XH đã phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tổ chức được 155 lớp tập huấn về nội dung các đề án của Quyết định số 19, trong đó trọng tâm là BVCSTE cho gần 17 nghìn lượt người. Thông qua chương trình tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn kỹ năng tư vấn, tiếp xúc với TE có hoàn cảnh đặc biệt; các bước lập hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ cho TE bị xâm hại. Đồng thời nắm bắt thông tin, phân tích nguyên nhân, đánh giá tình hình TE thuộc chương trình 19 và trang bị kỹ năng tuyên truyền trong công tác ngăn ngừa và giải quyết tình trạng TE lang thang, TE bị xâm hại tình dục và TE phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; kỹ năng tiếp xúc, làm việc với TE có hoàn cảnh đặc biệt.
Những hiệu quả thiết thực
Nỗ lực của ngành chức năng trong công tác truyền thông và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác BVCSTE đã góp phần tạo nên những hiệu quả thiết thực. Trong đó một số địa phương thực hiện đạt hiệu quả cao là huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan và thành phố Lạng Sơn. Đáng chú ý, tại địa bàn huyện Chi Lăng, Hữu Lũng từ năm 2007 trở về trước hầu như năm nào cũng có trường hợp TE bỏ nhà đi lang thang và TE bị xâm hại tình dục nhưng nhờ hiệu quả của công tác truyền thông nên từ năm 2008 đến nay không có trường hợp TE nào bị xâm hại tình dục và bỏ nhà đi lang thang. Đó là kết quả rất đáng mừng và biểu dương khích lệ, càng khẳng định hơn vai trò cũng như hiệu quả của công tác truyền thông trong việc BVCSTE hiện nay.
Bước vào giai đoạn mới 2011-2015, chương trình BVCSTE tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu tạo dựng được môi trường sống mà ở đó tất cả TE đều được bảo vệ, trong đó ưu tiên nhóm TE có hoàn cảnh đặc biệt, nhóm TE có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tin tưởng và hy vọng rằng, với sự chủ động phòng ngừa, giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho TE thì thời gian tới, tỉnh ta sẽ thực hiện được mục tiêu giảm thiểu tình trạng TE rơi vào hoàn cảnh khó khăn, từng bước tạo cơ hội để các em tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển như bao bạn bè cùng trang lứa.

Phong Linh