Thứ ba,  22/06/2021

Lộc Bình trên 550 hộ nghèo được vay vốn

LSO-Tính từ đầu năm đến nay, huyện Lộc Bình có 551 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, với số vốn 11.790 triệu đồng. Hiện nay, hơn 4.200 khách hàng còn dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo, tổng vốn dư nợ 43.550 triệu đồng.Với nguồn vốn được vay, các hộ nghèo trên địa bàn đã đầu tư mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nguồn vốn được vay đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện đầu tư phát triển kinh tế, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang tăng cường công tác thu lãi, thu nợ đến hạn để tiếp tục có vốn giải ngân cho vay đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của hộ nghèo....

LSO-Tính từ đầu năm đến nay, huyện Lộc Bình có 551 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, với số vốn 11.790 triệu đồng. Hiện nay, hơn 4.200 khách hàng còn dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo, tổng vốn dư nợ 43.550 triệu đồng.
Với nguồn vốn được vay, các hộ nghèo trên địa bàn đã đầu tư mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nguồn vốn được vay đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện đầu tư phát triển kinh tế, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang tăng cường công tác thu lãi, thu nợ đến hạn để tiếp tục có vốn giải ngân cho vay đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của hộ nghèo.

Lâm Như