Thứ hai,  21/06/2021

Lộc Bình ra quân kiểm tra hàng hoá Tết Trung thu

LSO-Ngày 18/9/2010, Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá phục vụ Tết Trung thu 2010 của huyện Lộc Bình do Đội Quản lý thị trường số 3 chủ trì đã kiểm tra 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các khu vực trọng điểm thuộc thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương. Lực lượng QLTT kiểm tra tại một cơ sở kinh doanhQua kiểm tra đã phát hiện 2/15 cơ sở sản xuất và kinh doanh vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra liên ngành tại cơ sở sản xuất bánh trung thu Thái Long, địa chỉ 135 phố Lao Động thị trấn Lộc Bình, một số công nhân chưa sử dụng bảo hộ lao động, các chi tiết ghi trên nhãn mác hàng hoá còn thiếu. Ở Siêu thị mi ni tại địa chỉ 44 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, người bán hàng không có giấy chứng nhận sức khoẻ và thiếu một số giấy chứng nhận kinh doanh hàng hoá có điều kiện.Được biết, tại 29/29 xã, thị trấn thuộc huyện Lộc...

LSO-Ngày 18/9/2010, Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá phục vụ Tết Trung thu 2010 của huyện Lộc Bình do Đội Quản lý thị trường số 3 chủ trì đã kiểm tra 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các khu vực trọng điểm thuộc thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương.
Lực lượng QLTT kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh
Qua kiểm tra đã phát hiện 2/15 cơ sở sản xuất và kinh doanh vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra liên ngành tại cơ sở sản xuất bánh trung thu Thái Long, địa chỉ 135 phố Lao Động thị trấn Lộc Bình, một số công nhân chưa sử dụng bảo hộ lao động, các chi tiết ghi trên nhãn mác hàng hoá còn thiếu. Ở Siêu thị mi ni tại địa chỉ 44 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, người bán hàng không có giấy chứng nhận sức khoẻ và thiếu một số giấy chứng nhận kinh doanh hàng hoá có điều kiện.
Được biết, tại 29/29 xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Bình cũng thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng phục vụ Tết Trung thu năm 2010.

Công Quân