Thứ ba,  22/06/2021

Nhiều hoạt động quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

LSO-Nhân dịp Tết Trung thu năm 2010, từ nguồn quỹ “Bảo trợ trẻ em” của tỉnh, tỉnh ta đã có kế hoạch thành lập 3 đoàn lãnh đạo tỉnh đến chung vui, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trẻ em vui Tết Trung thuCụ thể sẽ đến thăm, tặng quà 6 điểm trường, mỗi điểm trường một phần quà trị giá 2,5 triệu đồng, gồm các trường: Mầm non và Tiểu học xã Bính Xá, huyện Đình Lập; Mầm non xã Nhượng Bạn, Mầm non xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình; Trung tâm Hy vọng Lộc Bình và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 200 ngàn đồng cho trẻ em trường Mầm non và Tiểu học xã Bính Xá, huyện Đình Lập. Quan tâm hỗ trợ xe lăn cho trẻ em tàn tậtCũng trong dịp này, tỉnh sẽ tổ chức trao tặng 165 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh trong năm học 2009-2010. Ngoài ra, nguồn quỹ “Bảo trợ trẻ em Việt Nam” còn trao tặng 51 suất học bổng...

LSO-Nhân dịp Tết Trung thu năm 2010, từ nguồn quỹ “Bảo trợ trẻ em” của tỉnh, tỉnh ta đã có kế hoạch thành lập 3 đoàn lãnh đạo tỉnh đến chung vui, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Trẻ em vui Tết Trung thu
Cụ thể sẽ đến thăm, tặng quà 6 điểm trường, mỗi điểm trường một phần quà trị giá 2,5 triệu đồng, gồm các trường: Mầm non và Tiểu học xã Bính Xá, huyện Đình Lập; Mầm non xã Nhượng Bạn, Mầm non xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình; Trung tâm Hy vọng Lộc Bình và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 200 ngàn đồng cho trẻ em trường Mầm non và Tiểu học xã Bính Xá, huyện Đình Lập.
Quan tâm hỗ trợ xe lăn cho trẻ em tàn tật
Cũng trong dịp này, tỉnh sẽ tổ chức trao tặng 165 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh trong năm học 2009-2010. Ngoài ra, nguồn quỹ “Bảo trợ trẻ em Việt Nam” còn trao tặng 51 suất học bổng cho trẻ em nghèo, 40 xe lăn cho trẻ em tàn tật, 20 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lạng Sơn.

Thanh Huyền