Thứ tư,  23/06/2021

Trên 66,5 tỷ đồng xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại Phú Lộc

Ngày 20-9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao đã ký Quyết định 1734/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại thị trấn Phú Lộc và năm xã phụ cận của huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).Dự án do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 66,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA thuộc chương trình tín dụng chuyên ngành JICA, ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn khác. Công trình gồm hệ thống cấp nước sạch của hai Nhà máy nước Lộc Trì (cấp nước cho thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì), có công suất thiết kế 2.000m3/ngày đêm) và Nhà máy nước Lộc An (cấp nước cho bốn xã Lộc Hòa, Lộc Điền, Lộc An và Lộc Sơn), có công suất 8.000m3/ngày đêm.Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống cấp nước sạch với công suất 10.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1); đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạcn cho nhân dân thị trấn Phú Lộc và năm xã...

Ngày 20-9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Cao đã ký Quyết định 1734/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại thị trấn Phú Lộc và năm xã phụ cận của huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế).

Dự án do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên – Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 66,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA thuộc chương trình tín dụng chuyên ngành JICA, ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn khác. Công trình gồm hệ thống cấp nước sạch của hai Nhà máy nước Lộc Trì (cấp nước cho thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì), có công suất thiết kế 2.000m3/ngày đêm) và Nhà máy nước Lộc An (cấp nước cho bốn xã Lộc Hòa, Lộc Điền, Lộc An và Lộc Sơn), có công suất 8.000m3/ngày đêm.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống cấp nước sạch với công suất 10.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1); đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạcn cho nhân dân thị trấn Phú Lộc và năm xã phụ cận là Lộc Trì, Lộc Điền, Lộc Hoà, Lộc An và Lộc Sơn (huyện Phú Lộc). Dự kiến, đến năm 2020 sẽ cấp nước cho gần 63 ngàn nhân khẩu, có tính đến phương án phát triển hệ thống cung cấp nước cho các xã ven đầm phá thuộc hai huyện Phú Lộc và Phú Vang. Ngoài ra, dự án nhằm nâng cao tỉ lệ người dân dùng nước sạch, phòng tránh các nguyên nhân gây bệnh tật do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh gây ra; tạo cơ sở ban đầu để phát triển nhà máy nước hồ Truồi theo quy hoạch.
Theo Nhandan