Thứ ba,  22/06/2021

Ðề xuất điều chỉnh giá than bán cho điện vào năm 2011

Ngày 21-9, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, TKV vừa kiến nghị Bộ Công thương và một số bộ, ngành khác xem xét điều chỉnh giá bán than cho điện theo cơ chế thị trường vào năm 2011.Theo TKV, để từng bước thực hiện giá bán than cho điện theo cơ chế thị trường, năm 2011 cần xem xét điều chỉnh giá than trong cơ cấu giá bán điện cho phù hợp. Giá than bán cho điện, mặc dù đã được điều chỉnh tăng từ ngày 1-3 vừa qua, nhưng chỉ bằng 54-59% giá bán cho các hộ khác trong nước và bằng 36-40% giá xuất khẩu than cùng chủng loại.Bên cạnh đó, giá than bán cho các ngành giấy, phân bón, xi-măng mặc dù đã được điều chỉnh theo nguyên tắc bằng 90% giá xuất khẩu cùng thời điểm, nhưng than bán cho các hộ này hiện nay cũng chỉ bằng 60% giá than xuất khẩu có cùng chất...

Ngày 21-9, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, TKV vừa kiến nghị Bộ Công thương và một số bộ, ngành khác xem xét điều chỉnh giá bán than cho điện theo cơ chế thị trường vào năm 2011.

Theo TKV, để từng bước thực hiện giá bán than cho điện theo cơ chế thị trường, năm 2011 cần xem xét điều chỉnh giá than trong cơ cấu giá bán điện cho phù hợp. Giá than bán cho điện, mặc dù đã được điều chỉnh tăng từ ngày 1-3 vừa qua, nhưng chỉ bằng 54-59% giá bán cho các hộ khác trong nước và bằng 36-40% giá xuất khẩu than cùng chủng loại.

Bên cạnh đó, giá than bán cho các ngành giấy, phân bón, xi-măng mặc dù đã được điều chỉnh theo nguyên tắc bằng 90% giá xuất khẩu cùng thời điểm, nhưng than bán cho các hộ này hiện nay cũng chỉ bằng 60% giá than xuất khẩu có cùng chất lượng…
Theo Nhandan