Thứ tư,  23/06/2021

Vinashin chi trả khoảng 200 tỷ đồng lương cho người lao động

Ngày 22-9, đại diện Tập đoàn Vinashin cho biết, hiện nay, việc nợ lương đối với người lao động của Vinashin đã cơ bản được giải quyết. Các đơn vị thành viên trong tập đoàn đã chi trả khoảng 200 tỷ đồng tiền lương cho người lao động, giải quyết cơ bản việc nợ lương người lao động đến hết tháng 8.Sau khi có quyết định của Chính phủ tái cơ cấu Vinashin, HĐQT của tập đoàn vẫn kế thừa bộ máy nhân sự như trước (trừ các ủy viên HĐQT đã bị tạm giam). Bộ Chính trị, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án nhân sự mới trình Chính phủ phê duyệt. Dự kiến, danh sách HĐQT mới của Vinashin sẽ được trình trong tháng 10 và từng cá nhân được chọn vào HĐQT sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xem xét kỹ trước khi trình Chính phủ phê duyệt.Để củng cố bộ máy, ổn định hoạt động của Vinashin trong giai đoạn này, Tập đoàn đã có sự phân công, bổ nhiệm tạm thời một số vị trí lãnh đạo chủ...

Ngày 22-9, đại diện Tập đoàn Vinashin cho biết, hiện nay, việc nợ lương đối với người lao động của Vinashin đã cơ bản được giải quyết. Các đơn vị thành viên trong tập đoàn đã chi trả khoảng 200 tỷ đồng tiền lương cho người lao động, giải quyết cơ bản việc nợ lương người lao động đến hết tháng 8.

Sau khi có quyết định của Chính phủ tái cơ cấu Vinashin, HĐQT của tập đoàn vẫn kế thừa bộ máy nhân sự như trước (trừ các ủy viên HĐQT đã bị tạm giam). Bộ Chính trị, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án nhân sự mới trình Chính phủ phê duyệt. Dự kiến, danh sách HĐQT mới của Vinashin sẽ được trình trong tháng 10 và từng cá nhân được chọn vào HĐQT sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xem xét kỹ trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Để củng cố bộ máy, ổn định hoạt động của Vinashin trong giai đoạn này, Tập đoàn đã có sự phân công, bổ nhiệm tạm thời một số vị trí lãnh đạo chủ chốt. Ông Nguyễn Đức Thận, Ủy viên HĐQT Vinashin, Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp tàu thủy (CNTT) Hạ Long, được bổ nhiệm tạm thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty CNTT Cái Lân, thay ông Tô Nghiêm, Chủ tịch HĐQT công ty này vừa bị khởi tố và bắt tạm giam. Ông Lưu Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT Vinashin, được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CNTT Hoàng Anh. Ông Đỗ Thành Hưng, Ủy viên HĐQT Vinashin cũng được bổ nhiệm tạm giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Vinashin thay ông Trần Văn Liêm đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
Theo Nhandan