Thứ năm,  24/06/2021

Ðổi thay ở xã nông thôn mới Mỹ Long Nam

Xã Mỹ Long Nam (Cầu Ngang, Trà Vinh) là 1/11 xã được Ban Bí thư T.Ư ĐẢNG chọn xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. Sau hơn một năm triển khai, nông thôn Mỹ Long Nam đã có nhiều thay đổi, diện mạo một xã nông thôn mới đang dần hoàn thiện, cho dù chặng đường phía trước vẫn còn khá nhiều gập ghềnh...Mô hình hợp lòng dânTheo Ban quản lý xây dựng mô hình nông thôn mới xã Mỹ Long Nam, đến nay, xã đã có 9/19 tiêu chí đạt yêu cầu đề ra. Tổng huy động vốn để thực hiện đề án lên đến 104,8 tỷ đồng, trong nhu cầu sử dụng vốn tính đến tháng 6-2011 là 186,2 tỷ đồng, chủ yếu là vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Sau hơn một năm thực hiện đề án, cuộc sống người dân khá hơn. Nông dân đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng hơn 50 tỷ đồng để sản xuất, nhất là nuôi tôm theo hướng công nghiệp, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2009. Nhờ nhiều chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân...

Xã Mỹ Long Nam (Cầu Ngang, Trà Vinh) là 1/11 xã được Ban Bí thư T.Ư ĐẢNG chọn xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. Sau hơn một năm triển khai, nông thôn Mỹ Long Nam đã có nhiều thay đổi, diện mạo một xã nông thôn mới đang dần hoàn thiện, cho dù chặng đường phía trước vẫn còn khá nhiều gập ghềnh…

Mô hình hợp lòng dân

Theo Ban quản lý xây dựng mô hình nông thôn mới xã Mỹ Long Nam, đến nay, xã đã có 9/19 tiêu chí đạt yêu cầu đề ra. Tổng huy động vốn để thực hiện đề án lên đến 104,8 tỷ đồng, trong nhu cầu sử dụng vốn tính đến tháng 6-2011 là 186,2 tỷ đồng, chủ yếu là vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Sau hơn một năm thực hiện đề án, cuộc sống người dân khá hơn. Nông dân đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng hơn 50 tỷ đồng để sản xuất, nhất là nuôi tôm theo hướng công nghiệp, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2009. Nhờ nhiều chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước, như: đầu tư thủy lợi nuôi tôm, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất, cho nên trong các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình hưởng ứng. Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban quản lý mô hình nông thôn mới Nguyễn Văn Bền cho biết: “Toàn xã hiện có 210 đảng viên, qua thực hiện tám công trình giao thông liên ấp đã có 13 đảng viên hiến hơn 1.000 m2 đất, hơn 200 hộ dân hưởng ứng hiến 15.000 m2 đất, tạo điều kiện cho công trình sớm đẩy nhanh tiến độ. Ước tính, tổng giá trị đất mà người dân hiến lên đến 1,8 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Syl, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Phó Ban quản lý mô hình nông thôn mới Mỹ Long Nam, đưa chúng tôi đi xem các công trình xây dựng cơ bản của xã. Đi trên con đường vừa được bê-tông hóa ở ấp 5, nối trung tâm xã ra Xóm Rẫy, đồng chí Lê Văn Syl nói: Đây là con đường Nhà nước đầu tư phần bê-tông, nhân dân hiến đất. Chỉ cách trung tâm xã một km, khi chưa được bê-tông, mùa mưa việc đi lại của người dân vất vả lắm. Có con đường bê-tông, bộ mặt nông thôn và người dân vùng quê Xóm Rẫy đã thay đổi hẳn. Chúng tôi đi xem các công trình giao thông bê-tông hóa ngõ xóm các ấp, các trục nội đồng nhằm phục vụ việc đi lại và sản xuất của người dân. Ở mỗi công trình chúng tôi đều cảm nhận được không khí phấn khởi. Đảng viên chi bộ ấp 3, Lê Văn Tề, người đã hiến gần 1.000 m2 đất để làm đường giao thông liên ấp nói: Mỹ Long Nam được Nhà nước chọn xây dựng mô hình nông thôn mới, không riêng tôi mà bà con ở đây mừmg lắm. Hiến đất làm đường thực chất là nhằm phục vụ cho việc đi lại và sản xuất của mình được thuận lợi hơn, nên hầu hết bà con đều sẵn lòng. Ông Trần Văn Xuyên, ở ấp 5, một trong 200 nông dân tình nguyện hiến 50 m2 đất mặt tiền trị giá hơn 50 triệu đồng để Nhà nước xây dựng giao thông nông thôn phấn chấn chia vui: “Nhờ Đảng, Nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng khai hoang, phục hóa, cánh đồng Tây từ sản xuất một vụ lúa bấp bênh sang nuôi tôm, cho nên người dân Mỹ Long Nam ngày một làm ăn khấm khá, cuộc sống bớt cực khổ. Nay được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới, mở lộ làm đường bê-tông nên tôi hiến đất cho bà con có đường đi lại. Đất tôi hiến là đất mặt tiền, tuy giá có cao nhưng tôi rất vui vì góp một phần nhỏ của mình chung tay xây dựng quê hương”.

Những năm gần đây, Mỹ Long Nam luôn được mùa tôm sú, đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Được Nhà nước chọn thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới, đã tạo thêm sức bật mới cho Đảng bộ Mỹ Long Nam mạnh dạn đưa vào Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đầy ấn tượng. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm là 19-20%/năm, trong đó giá trị nông nghiệp tăng 10%, ngư nghiệp tăng 18%, xây dựng 22%, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 13%, thu nhập bình quân đầu người 33 triệu đồng/người/năm…

Cần thêm cơ chế cho xã nông thôn mới

Về Mỹ Long Nam hôm nay, thấy bộ mặt làng quê có nhiều thay đổi. Hàng loạt công trình cơ bản, hạ tầng kinh tế được xây dựng khang trang. Khi hỏi về sự khác nhau của xã nông thôn mới và xã văn hóa ở điểm nào? Đồng chí Trần Hoàng Bé, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới tỉnh cho biết: Các tiêu chí về lĩnh vực văn hóa không khác biệt nhiều. Có khác là xây dựng xã văn hóa do địa phương tự lực là chính, xã nông thôn mới được Nhà nước đầu tư nhiều hơn. Theo rà soát, mô hình nông thôn mới ở Mỹ Long Nam có nhiều tiêu chí gần đạt, có thể phấn đấu đến tháng 6-2011 sẽ đạt được 17/19 tiêu chí. Còn hai tiêu chí đến kết thúc đề án vẫn không thể đạt đó là: tiêu chí 3 quy định cứng hóa hệ thống thủy lợi; nhất là tiêu chí 12 về cơ cấu lao động theo quy định phải còn dưới 35% số lao động trong khu vực nông nghiệp.

Việc phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất theo mô hình một làng một sản phẩm hàng hóa cần có thêm cơ chế để huy động các nguồn lực đầu tư đúng mức. Có như vậy mới có thể giảm tỷ lệ cơ cấu lao động trong khu vực nông nghiệp. Về phát triển sản xuất và tổ chức sản xuất, đồng chí Lê Văn Syl cho biết: Năm qua, chương trình nông thôn mới đã đầu tư hơn 300 triệu đồng cho các dự án trồng màu 12 hộ, nuôi bò 33 hộ, nuôi lợn 43 hộ và mô hình nuôi tôm sú công nghiệp ở ấp 3. Năm 2010, xã đang chuẩn bị hỗ trợ mô hình sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa chất lượng cao 40 ha, đầu tư nuôi nghêu thương phẩm, đầu tư nuôi tôm sú công nghiệp, nuôi bò, nuôi lợn, trồng màu, phát triển nghề cơ khí nhỏ…, xã đã tổ chức được 21 lớp tập huấn cho hơn 600 lượt người tham dự học tập nâng cao kỹ thuật trồng màu, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trong nuôi thủy sản, đến nay có khoảng 21% số lao động được đào tạo nghề, chủ yếu là trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp. Tất cả các lớp tập huấn, những đầu tư để phát triển sản xuất ở Mỹ Long Nam hiện nay không khác biệt nhiều so với các vùng nông thôn khác. Tập huấn một số kỹ thuật cơ bản về trồng trọt, chăn nuôi… học rồi lại quên, hoài nghi không dám áp dụng, áp dụng không đến nơi đến chốn. Hộ thiếu vốn sản xuất thì được cho vay, đỡ phải vay nóng bên ngoài nặng lãi. Thực tế việc phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất ở Mỹ Long Nam vẫn mang tính tự phát, người dân sản xuất xong vẫn phải tự tìm nơi tiêu thụ.

Để có một xã nông thôn mới thật sự, theo chúng tôi, cùng với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội để làm thay đổi bộ mặt nông thôn, vấn đề quan trọng hơn là Nhà nước cần giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn khảo sát tiềm năng, thế mạnh về: đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết, con người, tập quán sản xuất… để quy hoạch vùng sản xuất, lập các phương án sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người dân. Trên cơ sở đó mời gọi, giao nhiệm vụ cho các tập đoàn kinh tế lớn giúp người dân và địa phương tổ chức sản xuất theo các phương án sản xuất đã được quy hoạch; giúp đào tạo nghề cho người lao động, tổ chức thành một làng sản xuất một sản phẩm hàng hóa và tổ chức chế biến, tiêu thụ hàng hóa của nông dân. Khi người lao động được đào tạo đúng chuẩn nghề, lao động có kỹ thuật, kỷ luật, năng suất, chất lượng lao động cao thì mới là mô hình nông thôn mới thời kỳ CNH, HĐH. Lúc đó, người dân dù tham gia sản xuất trên đồng ruộng, ao tôm, hay trong các nhà máy, xí nghiệp ở xã nông thôn mới Mỹ Long Nam đều có thể gọi là công nhân.
Theo Nhandan