Thứ sáu,  18/06/2021

100% thuê bao di động trả trướchoàn thành đăng ký thông tin thuê bao

Sáng 23-9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức tổng kết công tác triển khai Đề án quản lý thuê bao di động trả trước.Sau hơn hai năm triển khai đề án này, 100% số thuê bao di động trả trước (gần 138 triệu thuê bao) của bảy mạng di động đã hoàn thành việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định, trong đó có hơn 98 triệu thuê bao phát sinh lưu lượng cước... Tuy nhiên, công tác quản lý thuê bao di động trả trước chính là độ tin cậy, chính xác của cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao trả trước của tất cả các doanh nghiệp thông tin di động còn chưa cao. Ý thức chấp hành quy định về quản lý, đăng ký thông tin thuê bao trả trước của một bộ phận không nhỏ người sử dụng, chủ điểm giao dịch được ủy quyền và cán bộ nhân viên của doanh nghiệp di động còn hạn chế, hành vi vi phạm quy định quản lý vẫn còn phổ biến.Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, sở TT&TT các địa phương đều thống nhất cho rằng,...

Sáng 23-9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức tổng kết công tác triển khai Đề án quản lý thuê bao di động trả trước.

Sau hơn hai năm triển khai đề án này, 100% số thuê bao di động trả trước (gần 138 triệu thuê bao) của bảy mạng di động đã hoàn thành việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định, trong đó có hơn 98 triệu thuê bao phát sinh lưu lượng cước… Tuy nhiên, công tác quản lý thuê bao di động trả trước chính là độ tin cậy, chính xác của cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao trả trước của tất cả các doanh nghiệp thông tin di động còn chưa cao. Ý thức chấp hành quy định về quản lý, đăng ký thông tin thuê bao trả trước của một bộ phận không nhỏ người sử dụng, chủ điểm giao dịch được ủy quyền và cán bộ nhân viên của doanh nghiệp di động còn hạn chế, hành vi vi phạm quy định quản lý vẫn còn phổ biến.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, sở TT&TT các địa phương đều thống nhất cho rằng, để thực hiện tốt chủ trương quản lý thuê bao di động trả trước, cần phải có sự hợp tác tốt từ hai phía doanh nghiệp và khách hàng. Để thông tin về thuê bao chính xác, cần nhanh chóng kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp với Bộ Công an, từ đó giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý kịp thời những sai sót về thông tin thuê bao.
Theo Nhandan