Thứ bảy,  12/06/2021

Công tác lao động việc làm ở Bắc Sơn: Những tín hiệu vui

LSO- Trong những năm qua, công tác lao động việc làm ở huyện Bắc Sơn đã được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện. Chia sẻ với phóng viên, anh Dương Hữu Đạm, Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Bắc Sơn vui mừng cho biết: Từ năm 2006 đến nay, huyện Bắc Sơn đã tổ chức dạy nghề cho 1.480 lao động nông thôn; cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 135 dự án với trên 3,1 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 200 lao động, tạo môi trường giải quyết việc làm thêm cho hơn 5.000 lao động địa phương. Thông tin trên là những tín hiệu vui cho thấy nỗ lực của huyện nhà trong việc thực hiện hiệu quả công tác lao động việc làm. Hiện nay, công tác giải quyết việc làm cho người lao động đã và đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, xác định như vậy, huyện Bắc Sơn tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện và đạt được hiệu quả rất...

LSO- Trong những năm qua, công tác lao động việc làm ở huyện Bắc Sơn đã được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện. Chia sẻ với phóng viên, anh Dương Hữu Đạm, Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Bắc Sơn vui mừng cho biết: Từ năm 2006 đến nay, huyện Bắc Sơn đã tổ chức dạy nghề cho 1.480 lao động nông thôn; cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 135 dự án với trên 3,1 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 200 lao động, tạo môi trường giải quyết việc làm thêm cho hơn 5.000 lao động địa phương.Thông tin trên là những tín hiệu vui cho thấy nỗ lực của huyện nhà trong việc thực hiện hiệu quả công tác lao động việc làm. Hiện nay, công tác giải quyết việc làm cho người lao động đã và đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, xác định như vậy, huyện Bắc Sơn tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện và đạt được hiệu quả rất tích cực. Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2010, huyện Bắc Sơn đã ra quyết định phê duyệt dự án nhỏ xin vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 36 dự án, giải quyết việc làm cho 36 lao động, trong đó có 29 lao động nữ, với tổng số vốn là 640 triệu đồng. Trong công tác dạy nghề, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh, Phòng LĐTB&XH huyện Bắc Sơn đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đăng ký học nghề ngắn hạn cho các xã, thị trấn. Từ đầu năm 2008 đến nay đã tổ chức khai giảng 17 lớp học nghề ngắn hạn nông nghiệp nông thôn cho 432 lao động nông thôn và người nghèo, trong đó mở 5 lớp sửa chữa máy nông nghiệp với 140 học viên, 12 lớp kỹ thuật nông nghiệp với 292 học viên tham gia học tập; tổ chức mở 2 lớp thi lái xe mô tô hạng A1 cho 236 người. Cùng với đó, Phòng LĐTB&XH cũng đã tham mưu cho UBND huyện thống kê, rà soát lao động qua biên giới làm việc năm 2010; tập huấn thu thập thông tin cung, cầu lao động theo Thông tư 25/2009/TT-BLĐTB&XH ngày 17/4/2009 của Bộ LĐTB&XH cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.Bên cạnh những tín hiệu vui ấy, công tác lao động việc làm của huyện Bắc Sơn vẫn còn một số khó khăn nhất định. Trong đó cần tập trung giải quyết kịp thời chính sách cho người lao động, đặc biệt là người lao động công tác tại các đơn vị đã giải thể trước ngày 1/1/1995. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến một số chính sách mới của Nhà nước, đặc biệt là chính sách trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội chưa thực hiện được, nhiều xã còn bỏ sót đối tượng. Trước thực tế đó, ngành LĐTB&XH của huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác này trong giai đoạn mới. Trao đổi với phóng viên, ông Đạm khẳng định: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX vừa qua, trong các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, huyện Bắc Sơn tiếp tục coi trọng phát triển kinh tế nông thôn, phát huy tối đa tiềm lực đất đai, rừng và nhu cầu về vốn để nhân dân phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh tăng vụ, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn… nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Theo đó phấn đấu giải quyết việc làm thêm cho 1.000 lao động mỗi năm. Trong công tác dạy nghề, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và người nghèo; vận động mọi người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, nhằm tạo nguồn lao động có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phấn đấu hàng năm hoàn thành chỉ tiêu dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và người nghèo theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.Những nỗ lực ấy, cộng với tín hiệu vui từ công tác lao động việc làm trong những năm qua trên địa bàn huyện sẽ là động lực to lớn thúc đẩy Bắc Sơn vững bước hơn trên con đường đổi mới.

Phong Linh