Thứ ba,  27/07/2021

Lãi suất cơ bản được duy trì ở mức 8%/năm

Ngày 27-9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2281/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Quyết định này thay thế Quyết định số 2024/QĐ-NHNN ngày 25-8-2010 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.Theo đó, NHNN quy định mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 8%/năm và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2010.Đây là tháng thứ 11 liên tiếp, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam được duy trì ổn định ở mức 8%/năm.Cùng ngày, NHNN có Thông báo số 352/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 1-10-2010. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là...

Ngày 27-9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2281/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Quyết định này thay thế Quyết định số 2024/QĐ-NHNN ngày 25-8-2010 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, NHNN quy định mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 8%/năm và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2010.

Đây là tháng thứ 11 liên tiếp, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam được duy trì ổn định ở mức 8%/năm.

Cùng ngày, NHNN có Thông báo số 352/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 1-10-2010. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 8%/năm.
Theo Nhandan