Thứ bảy,  19/06/2021

Triển khai thăm dò, khai thác bể than đồng bằng sông Hồng

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang hoàn thiện đề án quy hoạch khai thác khu vực bể than đồng bằng sông Hồng trình Bộ Công thương và Chính phủ trong thời gian từ nay đến cuối năm.Bể than này có diện tích hơn 3.500 km2, ước tính trữ lượng khoảng 210 tỷ tấn. Theo đánh giá sơ bộ, bể than này chủ yếu là than á-bitum phù hợp với các nhà máy nhiệt điện, có thể khí hóa than để sản xuất các sản phẩm khác. TKV đang phối hợp tỉnh Hưng Yên để xác định những vùng cấm hoặc hạn chế hoạt động khoáng sản trên địa bàn. TKV cũng đề nghị ngay sau khi Bộ Tài nguyên - Môi trường điều tra, đánh giá hiện trạng tiến hành thăm dò, không nhất thiết phải đợi đánh giá toàn vùng, rút ngắn thời gian đưa các mỏ vào khai...

Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang hoàn thiện đề án quy hoạch khai thác khu vực bể than đồng bằng sông Hồng trình Bộ Công thương và Chính phủ trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Bể than này có diện tích hơn 3.500 km2, ước tính trữ lượng khoảng 210 tỷ tấn. Theo đánh giá sơ bộ, bể than này chủ yếu là than á-bitum phù hợp với các nhà máy nhiệt điện, có thể khí hóa than để sản xuất các sản phẩm khác. TKV đang phối hợp tỉnh Hưng Yên để xác định những vùng cấm hoặc hạn chế hoạt động khoáng sản trên địa bàn. TKV cũng đề nghị ngay sau khi Bộ Tài nguyên – Môi trường điều tra, đánh giá hiện trạng tiến hành thăm dò, không nhất thiết phải đợi đánh giá toàn vùng, rút ngắn thời gian đưa các mỏ vào khai thác.
Theo Nhandan