Thứ ba,  22/06/2021

Gần một triệu bộ đội xuất ngũ và đối tượng chính sách được đào tạo nghề

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức tổng kết mười năm (2001-2010) công tác đào tạo nghề trong quân đội. Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan ở T.Ư dự.Thực hiện Quyết định số 48 ngày 14-4-2002 của Thủ tướng Chính phủ, quân đội đã tổ chức xây dựng 29 trường, trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm ở các địa bàn trọng điểm về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, với chín nghề đào tạo cao đẳng, 26 nghề trung cấp và 37 nghề sơ cấp. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng mô hình và cơ chế hoạt động hợp lý, đổi mới công tác tư vấn, tiếp thị, hệ thống trường nghề trong quân đội đã đào tạo nghề cho 958.553 học sinh, trong đó chủ yếu là bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách. Tốt nghiệp ra trường có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề cao và tiếp cận với khoa học-kỹ...

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức tổng kết mười năm (2001-2010) công tác đào tạo nghề trong quân đội. Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan ở T.Ư dự.

Thực hiện Quyết định số 48 ngày 14-4-2002 của Thủ tướng Chính phủ, quân đội đã tổ chức xây dựng 29 trường, trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm ở các địa bàn trọng điểm về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, với chín nghề đào tạo cao đẳng, 26 nghề trung cấp và 37 nghề sơ cấp. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng mô hình và cơ chế hoạt động hợp lý, đổi mới công tác tư vấn, tiếp thị, hệ thống trường nghề trong quân đội đã đào tạo nghề cho 958.553 học sinh, trong đó chủ yếu là bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách. Tốt nghiệp ra trường có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề cao và tiếp cận với khoa học-kỹ thuật và công nghệ mới, đã có từ 60 đến 70% số học sinh được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhận vào làm việc, ổn định cuộc sống.
Theo Nhandan