Thứ bảy,  19/06/2021

Ðóng điện đường dây 500 kV Sơn La – Hòa Bình – Nho Quan

Ngày 28-9, tại Nho Quan (Ninh Bình), Tổng LĐLĐ Việt Nam gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho công trình Đường dây 500 kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan.Công trình do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Cùng ngày, NPT đã đóng điện thành công Trạm biến áp 500 kV Sơn La. Trước đó, đêm 27-9, NPT đã đóng điện thành công đường dây 500 kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan. Đường dây 500 kV dài 282,9 km gồm 177 km là mạch kép và hai đoạn đường dây một mạch dài 28,6 km và 77,3 km với tổng số 633 vị trí cột, đi qua ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình. 80% số cột được xây dựng trên các đỉnh núi cao có địa hình phức tạp, tổng mức đầu tư công trình 2.600 tỷ đồng. Công trình hoàn thành vượt tiến độ ba tháng, chuẩn bị điều kiện tiếp nhận điện từ Nhà máy Thủy điện Sơn...

Ngày 28-9, tại Nho Quan (Ninh Bình), Tổng LĐLĐ Việt Nam gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho công trình Đường dây 500 kV Sơn La – Hòa Bình – Nho Quan.

Công trình do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Cùng ngày, NPT đã đóng điện thành công Trạm biến áp 500 kV Sơn La. Trước đó, đêm 27-9, NPT đã đóng điện thành công đường dây 500 kV Sơn La – Hòa Bình – Nho Quan. Đường dây 500 kV dài 282,9 km gồm 177 km là mạch kép và hai đoạn đường dây một mạch dài 28,6 km và 77,3 km với tổng số 633 vị trí cột, đi qua ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình. 80% số cột được xây dựng trên các đỉnh núi cao có địa hình phức tạp, tổng mức đầu tư công trình 2.600 tỷ đồng. Công trình hoàn thành vượt tiến độ ba tháng, chuẩn bị điều kiện tiếp nhận điện từ Nhà máy Thủy điện Sơn La và các nhà máy thủy điện ở Tây Bắc hòa lưới điện quốc gia.
Theo Nhandan