Thứ năm,  24/06/2021

Xây dựng chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015

Trong hai ngày 27 và 28-9, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế) diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 và mục tiêu, phương hướng, giải pháp giai đoạn 2011 - 2015, do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức.Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan ở T.Ư cùng đông đảo các đại biểu đến từ các địa phương trong cả nước.Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Nguyễn Văn Minh cho biết: Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 52/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm đến nay, phong trào đã đạt được một số kết quả nhất định: tệ nạn mại dâm đã được kiềm chế về tốc độ và phạm...

Trong hai ngày 27 và 28-9, tại TP Huế (Thừa Thiên – Huế) diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2006 – 2010 và mục tiêu, phương hướng, giải pháp giai đoạn 2011 – 2015, do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan ở T.Ư cùng đông đảo các đại biểu đến từ các địa phương trong cả nước.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Nguyễn Văn Minh cho biết: Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 52/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm đến nay, phong trào đã đạt được một số kết quả nhất định: tệ nạn mại dâm đã được kiềm chế về tốc độ và phạm vi; số tụ điểm mại dâm đã giảm mạnh, nhiều địa phương đã xóa bỏ hoàn toàn được tình trạng mại dâm đứng đường, chào mời khách ở nơi công cộng… Nhìn chung, chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm đã đạt được các mục tiêu đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống mại dâm, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, xóa bỏ mại dâm trẻ em. Tuy nhiên, công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống mại dâm vẫn còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng và thường xuyên đến được các đối tượng; kết quả phòng, chống mại dâm chưa bền vững, tệ nạn mại dâm mới chỉ giảm ở bề nổi…

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư và một số địa phương đã báo cáo tham luận đánh giá thực tiễn về tình hình triển khai thực hiện chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn; những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các địa phương và các ban, ngành, đoàn thể liên quan; đồng thời đã tập trung thảo luận và góp ý cho dự thảo Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 với các nội dung: tính khả thi, thực tiễn của chương trình; mối quan hệ giữa các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện; cơ chế phối hợp giữa các dự án; cơ chế lồng ghép giữa chương trình phòng, chống mại dâm với các chương trình khác như buôn bán phụ nữ, trẻ em; ngân sách thực hiện cũng như phân công trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp trong việc thực hiện chương trình.
Theo Nhandan