Thứ sáu,  18/06/2021

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Ngày 29-9, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở nhỏ ban đầu đến nay Viện đã trở thành một viện đầu ngành của hệ thống y tế dự phòng và góp phần quan trọng xây dựng hệ thống y tế dự phòng Việt Nam.Suốt quá trình hoạt động, Viện luôn bám sát đường lối y tế của Đảng và Nhà nước là dự phòng chủ động và dự phòng tích cực trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nổi bật nhất là góp phần khống chế, loại trừ và thanh toán nhiều dịch bệnh nguy hiểm: bại liệt, uốn ván sơ sinh; giám sát, điều tra và xử lý kịp thời các vụ dịch, không để dịch lớn xảy ra, nhất là các dịch bệnh mới và tái xuất hiện như SARS, cúm A (H5N1) trên người, cúm A (H1N1), tả... Viện đã tổ chức thực hiện 1.500 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các kết quả nghiên cứu đã được sử dụng trong xây dựng...

Ngày 29-9, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở nhỏ ban đầu đến nay Viện đã trở thành một viện đầu ngành của hệ thống y tế dự phòng và góp phần quan trọng xây dựng hệ thống y tế dự phòng Việt Nam.

Suốt quá trình hoạt động, Viện luôn bám sát đường lối y tế của Đảng và Nhà nước là dự phòng chủ động và dự phòng tích cực trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nổi bật nhất là góp phần khống chế, loại trừ và thanh toán nhiều dịch bệnh nguy hiểm: bại liệt, uốn ván sơ sinh; giám sát, điều tra và xử lý kịp thời các vụ dịch, không để dịch lớn xảy ra, nhất là các dịch bệnh mới và tái xuất hiện như SARS, cúm A (H5N1) trên người, cúm A (H1N1), tả… Viện đã tổ chức thực hiện 1.500 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các kết quả nghiên cứu đã được sử dụng trong xây dựng chính sách, chiến lược và hướng dẫn quốc gia về y tế dự phòng…

* Chiều 29-9, Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành địa chất (2-10-1945 – 2-10-2010) và ngành quản lý đất đai (3-10-1945 – 3-10-2010) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng. 65 năm qua cùng với ngành địa chất và quản lý đất đai Việt Nam, ngành địa chất và quản lý đất đai sau này là ngành tài nguyên – môi trường Quảng Bình đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh Quảng Bình trong việc quản lý nhà nước về địa chất, tài nguyên khoáng sản và môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Đến nay, Quảng Bình đã hoàn thành quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2015, cấp 1.062 giấy phép hoạt động khoáng sản; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001-2010 trên toàn địa bàn tỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đạt 93%; giới thiệu địa điểm, giao đất, cho thuê đất 1.894 công trình với diện tích hơn 367 nghìn ha. Năm năm gần đây, ngành tài nguyên – môi trường Quảng Bình đã có nhiều cố gắng trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo ra nhiều quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư; thực hiện có hiệu quả cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng thu cho ngân sách tỉnh.
Theo Nhandan