Thứ năm,  24/06/2021

Xóa nhà dột nát- hiệu quả của công tác xã hội hóa

LSO-Trong giai đoạn 2000-2010, bằng sự chung tay của toàn xã hội và thực hiện các dự án, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ và phê duyệt hỗ trợ cho gần 14 ngàn gia đình xóa nhà dột nát với tổng trị giá trên 92 tỷ đồng, trong đó riêng quỹ “ Vì người nghèo” đã hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng 2032 nhà “ Đại đoàn kết” với tổng kinh phí gần 11,7 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 454 nhà với kinh phí gần 698,5 triệu đồng…Những cách làm sáng tạoVới mục đích huy động sự nỗ lực của toàn xã hội, Ủy ban MTTQ và Ban vận động “ Ngày vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền vận động đóng góp ủng hộ cho quỹ “ Vì người nghèo”. Trong 10 năm qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền lồng ghép, toàn tỉnh đã thực hiện được 40 ngàn cuộc tuyên truyền vận động thu hút trên 2 triệu lượt người tham gia.Đây là cuộc vận động thiết thực và...

LSO-Trong giai đoạn 2000-2010, bằng sự chung tay của toàn xã hội và thực hiện các dự án, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ và phê duyệt hỗ trợ cho gần 14 ngàn gia đình xóa nhà dột nát với tổng trị giá trên 92 tỷ đồng, trong đó riêng quỹ “ Vì người nghèo” đã hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng 2032 nhà “ Đại đoàn kết” với tổng kinh phí gần 11,7 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 454 nhà với kinh phí gần 698,5 triệu đồng…
Những cách làm sáng tạo
Với mục đích huy động sự nỗ lực của toàn xã hội, Ủy ban MTTQ và Ban vận động “ Ngày vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền vận động đóng góp ủng hộ cho quỹ “ Vì người nghèo”. Trong 10 năm qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền lồng ghép, toàn tỉnh đã thực hiện được 40 ngàn cuộc tuyên truyền vận động thu hút trên 2 triệu lượt người tham gia.
Đây là cuộc vận động thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, hợp lòng dân, nên tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Từ nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, cơ quan, đơn vị mình, trong xã hội ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân thường xuyên tham gia ủng hộ, giúp đỡ với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Nếu những đơn vị mạnh như Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, Công ty RAAS và Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển thương mại Tam Thanh, Tổng Công ty lương thực miền Bắc, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Ban đại diện Phật giáo…ủng hộ những số tiền lớn; thì các chủ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ công chức viên chức, người lao động cũng có những đóng góp xứng đáng vào phong trào này.
Về xây dựng nhà, các đơn vị, địa phương cũng có những cách làm khác nhau. Trên thực tế, định mức xây một nhà “ Đại đoàn kết” rất thấp- khoảng 10 triệu đồng/ căn. Hộ nghèo phần lớn lại ở vùng khó khăn, địa hình phức tạp, không thuận lợi cho việc tập kết nguyên vật liệu để xây dựng. Nếu thuê vận chuyển, thì giá thành sẽ bị “ đội lên” rất cao, khó mà hoàn thành. Vì vậy, các địa phương đơn vị, đoàn thể đã phải dành rất nhiều công để hỗ trợ. Trong đợt vận động này, nhân dân đã đóng góp trên 440 ngàn ngày công, trị giá hàng tỷ đồng để giúp người nghèo có nhà “ Đại đoàn kết”.
Để giúp dân xây dựng nhà, căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng đơn vị và qua khảo sát thực tế trên địa bàn đóng quân, các đồn biên phòng chủ động báo cáo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh để liên hệ với chính quyền, MTTQ các địa phương đề xuất các phương án thực hiện. Cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng Chi Ma, Bắc Xa…đã khắc phục nhiều khó khăn về địa hình, điều kiện sinh hoạt, đường xá và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, luôn “ bám trụ” để xây dựng nhà cho dân. Đoàn thanh niên xã Đề Thám ( Tràng Định) đã bỏ ra hàng trăm ngày công san đường, chuyển nguyên vật liệu để xây nhà cho gia đình chị Hoàng Thị Luyến- Cựu thanh niên xung phong… Do có sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa như vậy, nên những ngôi nhà không chỉ là đồng tiền của đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mà còn là sức lực, mồ hôi của bà con trên địa bàn dân cư; nó kết tinh ý nghĩa cao cả của tình làng nghĩa xóm, nên thực sự là nhà “ Đại đoàn kết”.
Cần lắm những tấm lòng cao cả
Năm 2008, kết thúc 4 năm thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg, trên địa bàn tỉnh đã có 9.099 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định 658 của UBND tỉnh về hỗ trợ người nghèo về nhà ở giai đoạn 2009-2013, đến hết tháng 6/2010, UBND tỉnh đã phân bổ gần 20 tỷ đồng cho các địa phương hỗ trợ được cho 2.391 hộ nghèo.
Tuy vậy, do đặc thù là một tỉnh miền núi, biên giới, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với toàn quốc, lại là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai thảm họa. Vì vậy, số hộ nghèo cần được hỗ trợ xóa nhà dột nát còn rất lớn và thường xuyên biến động. Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn gần 5000 hộ nghèo có nhà ở trong tình trạng dột nát.
Nếu định mức hỗ trợ với mức từ 10-15 triệu đồng/ hộ, thì phải cần từ 50-75 tỷ đồng. Cùng với nhà nước, MTTQ các cấp với vai trò là cầu nối những tấm lòng cao cả với người nghèo cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả để công tác xã hội hóa việc xóa nhà dột nát đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhân dân ta vốn có truyền thống “ tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”. Nếu tuyên truyền tốt, nhận thức được nâng cao, việc đóng góp không chỉ dừng lại ở đồng tiền, mà còn đa dạng và phong phú hơn như nguyên vật liệu, công vận chuyển, công xây dựng…và như vậy sẽ có thêm nhiều hộ nghèo được sống trong ngôi nhà “ Đại đoàn kết”.

Trần Kim