Thứ ba,  22/06/2021

Thông báo lũ khẩn cấp từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương vừa thông báo lũ khẩn cấp trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.Cụ thể: Lũ sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đang ở mức đỉnh là 3,81m (trên báo động 3: 1,31m, thấp hơn đỉnh lũ năm 1979 là 0,10m). Lũ sông Gianh tại Quảng Bình, sông La tại Hà Tĩnh đang lên và ở mức cao, sông Kiến Giang tại Quảng Bình và các sông ở Quảng Trị đang xuống chậm. Mực nước lúc 04h giờ ngày 05 tháng 10 trên một số sông như sau:Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 14,72m, trên báo động 3: 1,21m; tại Hòa Duyệt: 11,32m, trên báo động 3: 0,82m; Sông La tại Linh Cảm: 5,04m, dưới báo động 2: 0,46m; Sông Gianh tại Mai Hóa: 7,94m, trên báo động 3: 1,44m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,81m, trên báo động 3: 1,11m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 4,49m, trên báo động 2: 0,49m.Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cũng dự báo lũ sông Gianh tại Quảng Bình, sông La tại Hà Tĩnh...

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương vừa thông báo lũ khẩn cấp trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Cụ thể: Lũ sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đang ở mức đỉnh là 3,81m (trên báo động 3: 1,31m, thấp hơn đỉnh lũ năm 1979 là 0,10m). Lũ sông Gianh tại Quảng Bình, sông La tại Hà Tĩnh đang lên và ở mức cao, sông Kiến Giang tại Quảng Bình và các sông ở Quảng Trị đang xuống chậm. Mực nước lúc 04h giờ ngày 05 tháng 10 trên một số sông như sau:

Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 14,72m, trên báo động 3: 1,21m; tại Hòa Duyệt: 11,32m, trên báo động 3: 0,82m; Sông La tại Linh Cảm: 5,04m, dưới báo động 2: 0,46m; Sông Gianh tại Mai Hóa: 7,94m, trên báo động 3: 1,44m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,81m, trên báo động 3: 1,11m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 4,49m, trên báo động 2: 0,49m.

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cũng dự báo lũ sông Gianh tại Quảng Bình, sông La tại Hà Tĩnh tiếp tục lên cao, các sông ở Quảng Trị xuống dần. Đến trưa, chiều nay (5/10), lũ trên các sông có khả năng như sau:

Sông La tại Linh Cảm lên mức 5,5m, ở mức báo động 2; Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 8,5m, trên báo động 3: 2,0m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 3,5m, trên báo động 3: 0,8m; Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 3,0m, trên báo động 1: 0,5m.

Các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Tình trạng ngập sâu ở vùng trũng, hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị vẫn còn tiếp diễn.

Theo Nhandan