Thứ năm,  23/09/2021

Hiệu quả từ mô hình "5 không, 3 sạch" ở phường Vĩnh Trại

LSO-Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình “4 chuẩn mực”, tháng 9/2009, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lạng Sơn đã chọn Hội phụ nữ phường Vĩnh Trại làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch". Sau một năm xây dựng mô hình, đến nay phường đã có những kết quả đáng ghi nhận.Có thể hiểu rằng, “5 không” là không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và không có trẻ bỏ học; “3 sạch” là sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể, sạch bếp ăn gắn với vệ sinh ATTP, sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường. Chính vì thế, để mô hình thực sự có hiệu quả, phường Vĩnh Trại đã chọn khu dân cư khối 3 làm điểm chỉ đạo của phường để thực hiện có hiệu quả mô hình này. Mô hình dịch vụ giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế...

LSO-Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình “4 chuẩn mực”, tháng 9/2009, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lạng Sơn đã chọn Hội phụ nữ phường Vĩnh Trại làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”. Sau một năm xây dựng mô hình, đến nay phường đã có những kết quả đáng ghi nhận.
Có thể hiểu rằng, “5 không” là không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và không có trẻ bỏ học; “3 sạch” là sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể, sạch bếp ăn gắn với vệ sinh ATTP, sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường. Chính vì thế, để mô hình thực sự có hiệu quả, phường Vĩnh Trại đã chọn khu dân cư khối 3 làm điểm chỉ đạo của phường để thực hiện có hiệu quả mô hình này.
Mô hình dịch vụ giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình
Xác định mục tiêu xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch” là việc làm có ý nghĩa quan trọng và mang tính lâu dài, vì vậy hội Phụ nữ phường đã chỉ đạo các cơ sở hội tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong khối để tổ chức thực hiện. Ngay từ khi xây dựng mô hình, hội Phụ nữ phường đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền các nội dung thực hiện. Qua tuyên truyền vận động, 100% hội viên trong khối 3 đã đăng kí thực hiện; chỉ đạo khảo sát thực trạng tại cơ sở thực hiện theo từng nội dung “5 không”. Kết quả, các hội viên đều phấn đấu thực hiện tốt việc quản lý giáo dục con em và người thân ngay từ trong gia đình, không mắc tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, ma tuý, mại dâm; 100% gia đình không có bạo lực gia đình, đa số các chị em đã biết tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của những thành viên trong gia đình, biết yêu thương đùm bọc để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Trong khối không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên; các bà mẹ đều cho trẻ dưới 6 tuổi đi tiêm chủng và uống vitamin đầy đủ và tham gia các buổi tư vấn về chế độ dinh dưỡng cho trẻ; trong khối không có trẻ bị suy dinh dưỡng và trẻ bỏ học.
Không chỉ nội dung “5 không” mang lại hiệu quả mà nội dung “3 sạch” cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cách đây 3 năm, đường làng, ngõ phố, nhà cửa chưa ngăn nắp, thậm chí cách ăn mặc của chị em phụ nữ chưa được gọn gàng, rác thải sinh hoạt còn đổ bừa bãi, không đúng nơi quy định… Đến nay, nhiều hộ gia đình có giếng nước sạch, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh… Các hội viên có mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mỗi gia đình đều duy trì được bếp ăn an toàn. Bên cạnh đó, các hội viên còn nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn vệ sinh trong ngõ phố, hàng tháng tổng vệ sinh ngõ phố, khơi thông cống rãnh làm cho đường ngõ phố xanh, sạch, đẹp góp phần tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.
Chị Nguyễn Thị Nội, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Trại cho biết, mặc dù phường mới chỉ xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch” được một năm, nhưng nhìn chung các hội viên đã nâng cao ý thức trong việc giữ gìn gia đình “4 chuẩn mực”, gia đình an toàn. Nhờ đó, trong khối 3 vấn đề bình đẳng giới, vấn đề trẻ em được quan tâm, đặc biệt là không có bạo lực gia đình, số người vi phạm pháp luật giảm hẳn. Trên cơ sở thành công của mô hình ở điểm chỉ đạo, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện những nội dung chưa đạt hiệu quả như mong muốn để từ đó tiếp tục nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn phường, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho chị em phụ nữ nói riêng, người dân trên địa bàn nói chung.

Thanh Hòa