Thứ năm,  23/09/2021

Đồng diễn "Chào mừng Thăng Long ngàn năm toả sáng"

LSO-Thực hiện kế hoạch của Trung ương Đoàn về việc tổ chức đồng diễn “Chào mừng Thăng Long ngàn năm toả sáng” nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ngày 8/10/2010), cùng với thanh niên cả nước, đoàn thanh niên tại tất cả các trường THPT, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt tổ chức chương trình đồng diễn “Chào mừng Thăng Long ngàn năm toả sáng”.Tiết mục đồng diễn của Trường THPT Việt BắcChương trình đã tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về ý nghĩa của sự kiện 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, qua đó, nâng cao nhận thức, khơi đậy trong đoàn viên thanh niên lòng tự hào dân tộc. Đây là cơ hội để tuổi trẻ Lạng Sơn bày tỏ niền vinh dự, tự hào về thủ đô 1.000 năm văn hiến, thể hiện tinh thần xung kích của ĐVTN tham gia vào các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất...

LSO-Thực hiện kế hoạch của Trung ương Đoàn về việc tổ chức đồng diễn “Chào mừng Thăng Long ngàn năm toả sáng” nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Ngày 8/10/2010), cùng với thanh niên cả nước, đoàn thanh niên tại tất cả các trường THPT, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt tổ chức chương trình đồng diễn “Chào mừng Thăng Long ngàn năm toả sáng”.
Tiết mục đồng diễn của Trường THPT Việt Bắc
Chương trình đã tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về ý nghĩa của sự kiện 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, qua đó, nâng cao nhận thức, khơi đậy trong đoàn viên thanh niên lòng tự hào dân tộc. Đây là cơ hội để tuổi trẻ Lạng Sơn bày tỏ niền vinh dự, tự hào về thủ đô 1.000 năm văn hiến, thể hiện tinh thần xung kích của ĐVTN tham gia vào các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước.

Hoàng Vương