Thứ tư,  23/06/2021

Hơn 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ Quảng Trị

Đến chiều ngày 11-10, Ban cứu trợ thiên tai tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận hơn 5 tỷ đồng của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong cả nước ủng hộ đồng bào vùng lũ trên địa bàn.Trong đó, thành phố Hà Nội 2 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh 1,5 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hơn 1 tỷ đồng, Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam 305 triệu đồng, Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam 300 triệu đồng...Ngoài ra, Tổng Công ty lương thực miền Bắc hỗ trợ cho hai xã Ba Lòng và Hải Phúc (Đakrông) 10 tấn gạo; Ngân hàng Ngoại thương Quảng Trị hỗ trợ 10 tấn gạo cho hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng; Công ty TNHH MTV thương mại SABECO hỗ trợ 300 suất quà, Ban cứu trợ thành phố Hồ Chí Minh-hệ thống CoopMart hỗ trợ 200 suất quà, Tổng Công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn hỗ trợ 125 suất quà và nhiều doanh nghiệp cứu trợ hàng trăm thùng mì tôm cho nhân dân vùng lũ... Ban cứu trợ thiên tai tỉnh Quảng Trị đã phân...

Đến chiều ngày 11-10, Ban cứu trợ thiên tai tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận hơn 5 tỷ đồng của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong cả nước ủng hộ đồng bào vùng lũ trên địa bàn.

Trong đó, thành phố Hà Nội 2 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh 1,5 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hơn 1 tỷ đồng, Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam 305 triệu đồng, Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam 300 triệu đồng…

Ngoài ra, Tổng Công ty lương thực miền Bắc hỗ trợ cho hai xã Ba Lòng và Hải Phúc (Đakrông) 10 tấn gạo; Ngân hàng Ngoại thương Quảng Trị hỗ trợ 10 tấn gạo cho hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng; Công ty TNHH MTV thương mại SABECO hỗ trợ 300 suất quà, Ban cứu trợ thành phố Hồ Chí Minh-hệ thống CoopMart hỗ trợ 200 suất quà, Tổng Công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn hỗ trợ 125 suất quà và nhiều doanh nghiệp cứu trợ hàng trăm thùng mì tôm cho nhân dân vùng lũ… Ban cứu trợ thiên tai tỉnh Quảng Trị đã phân bổ kịp thời tiền, hàng cứu trợ về các địa phương giúp nhân vùng lũ.

Theo Nhandan