Thứ ba,  22/06/2021

Kết quả Cuộc thi ảnh "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước"

Sáng 12-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo công bố kết quả và trao thưởng cuộc thi ảnh "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước".Phát động từ tháng 6-2010, cuộc thi đã nhận được hơn 1.200 tác phẩm của 227 tác giả từ mọi miền đất nước gửi dự. Hình ảnh gia đình Việt Nam trong lao động sản xuất, với lễ hội và phong tục tập quán... được phản ánh sinh động qua các nhóm ảnh: đời thường, lao động sản xuất, phong tục, lễ hội và ảnh theo chủ đề gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó còn có những tác phẩm mang tính tư liệu về gia đình Việt Nam xưa, những hình ảnh về gia đình Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài nhưng vẫn gìn giữ được những nét đẹp truyền thống mà cha ông ta để lại. Ban giám khảo chọn 200 tác phẩm bám sát chủ đề, có chất lượng tốt nhất, phản ánh những giá trị tốt đẹp và vai trò của gia đình đối với sự phát triển bền vững của các...

Sáng 12-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo công bố kết quả và trao thưởng cuộc thi ảnh “Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Phát động từ tháng 6-2010, cuộc thi đã nhận được hơn 1.200 tác phẩm của 227 tác giả từ mọi miền đất nước gửi dự. Hình ảnh gia đình Việt Nam trong lao động sản xuất, với lễ hội và phong tục tập quán… được phản ánh sinh động qua các nhóm ảnh: đời thường, lao động sản xuất, phong tục, lễ hội và ảnh theo chủ đề gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó còn có những tác phẩm mang tính tư liệu về gia đình Việt Nam xưa, những hình ảnh về gia đình Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài nhưng vẫn gìn giữ được những nét đẹp truyền thống mà cha ông ta để lại. Ban giám khảo chọn 200 tác phẩm bám sát chủ đề, có chất lượng tốt nhất, phản ánh những giá trị tốt đẹp và vai trò của gia đình đối với sự phát triển bền vững của các thế hệ người Việt Nam để trưng bày và trao thưởng cho 21 ảnh trong đó giải nhất thuộc về tác phẩm Hạnh phúc tuổi già của Nguyễn Văn Thương (Lâm Đồng).

Dự kiến, triển lãm sẽ khai mạc tháng 6-2011 nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6.

Theo Nhandan