Chủ nhật,  20/06/2021

Tăng giá thu mua sữa tươi cho nông dân

Công ty sữa Friesland Campina Việt Nam vừa quyết định, từ ngày 11-10-2010, tăng giá thu mua sữa tươi thêm bình quân 1.100 đồng/kg, nâng giá thu mua sữa lên mức bình quân 9.220 đồng/kg.Đây là lần tăng giá thu mua sữa thứ hai của Friesland Campina Việt Nam trong vòng bốn tháng qua. Quyết định này của Friesland Campina Việt Nam nhằm khuyến khích nông dân tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng sữa tươi cung cấp cho thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nghề chăn nuôi bò sữa và ngành sữa tại Việt...

Công ty sữa Friesland Campina Việt Nam vừa quyết định, từ ngày 11-10-2010, tăng giá thu mua sữa tươi thêm bình quân 1.100 đồng/kg, nâng giá thu mua sữa lên mức bình quân 9.220 đồng/kg.

Đây là lần tăng giá thu mua sữa thứ hai của Friesland Campina Việt Nam trong vòng bốn tháng qua. Quyết định này của Friesland Campina Việt Nam nhằm khuyến khích nông dân tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng sữa tươi cung cấp cho thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nghề chăn nuôi bò sữa và ngành sữa tại Việt Nam.

Theo Nhandan