Chủ nhật,  13/06/2021

Công tác tổ chức xây dựng Đảng với việc thực hiện chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ

LSO-Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chế độ chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của tỉnh. Chế độ chính sách trong đó có chế độ chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua luôn được các cấp uỷ , chính quyền các cấp, các ban, ngành quan tâm và đã đạt được một số kết quả khả quan.Siêu âm chẩn đoán bệnh cho cán bộ tại Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe - Ảnh:Thế BảoCông tác quản lý và chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Tất cả cán bộ trong diện quản lý cả đương chức và hưu trí ở tuyến huyện, và tuyến tỉnh đều đã được lập hồ sơ sức khoẻ ban đầu. Công tác khám sức khoẻ định kỳ được tổ chức hàng năm ở tuyến huyện và tuyến tỉnh, hàng nghìn lượt cán bộ đã được khám định sức khoẻ định kỳ, qua khám định kỳ nhiều trường hợp đã được phát hiện bệnh và xử lý kịp thời, đã tư...

LSO-Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chế độ chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của tỉnh. Chế độ chính sách trong đó có chế độ chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua luôn được các cấp uỷ , chính quyền các cấp, các ban, ngành quan tâm và đã đạt được một số kết quả khả quan.
Siêu âm chẩn đoán bệnh cho cán bộ tại Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe – Ảnh:Thế Bảo
Công tác quản lý và chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Tất cả cán bộ trong diện quản lý cả đương chức và hưu trí ở tuyến huyện, và tuyến tỉnh đều đã được lập hồ sơ sức khoẻ ban đầu. Công tác khám sức khoẻ định kỳ được tổ chức hàng năm ở tuyến huyện và tuyến tỉnh, hàng nghìn lượt cán bộ đã được khám định sức khoẻ định kỳ, qua khám định kỳ nhiều trường hợp đã được phát hiện bệnh và xử lý kịp thời, đã tư vấn về cách tự phòng bệnh, chế độ theo dõi kiểm tra sức khoẻ, chế độ ăn uống, sinh hoạt để giữ gìn sức khoẻ, các bệnh mạn tính không nhiễm khuẩn như tăng huyết áp, tiểu đường, thiếu máu cơ tim, rối loạn chuyển hoá… đã được lập hồ sơ điều trị tại các cơ sở y tế. Tại Phòng khám- quản lý sức khoẻ cán bộ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, hàng trăm cán bộ bị bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn chuyển hoá… được lập sổ quản lý và điều trị chặt chẽ, được cấp thuốc hàng tháng và kiểm tra thường xuyên về xét nghiệm, siêu âm, điện tim để đánh giá kết quả điều trị, do đó đã ngăn ngừa được biến chứng cũng như mức độ tiến triển của bệnh. Hàng năm, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phân bổ về các huyện, thành phố số lượng và số lượt cán bộ trong diện quản lý đi nghỉ điều dưỡng sức khoẻ, mỗi năm trên 300 người tại Bệnh viện điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh. Các huyện, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ chọn cử cán bộ đi điều dưỡng, cán bộ đi điều dưỡng được đài thọ về chi phí đi, về và tiền ăn, nghỉ trong thời gian điều dưỡng 15 ngày. Phối hợp tổ chức kiểm tra sức khoẻ, đưa đón cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ theo chỉ tiêu của Trung ương phân bổ, đi nghỉ điều dưỡng sức khoẻ tại nhà nghỉ Trung ương Hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc). Cùng với tổ chức đi điều dưỡng nội trú taị Bệnh viện điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh và nhà nghỉ Đại Lải, mỗi năm còn dành 40 suất điều dưỡng ngoại trú để thực hiện cho các đối tượng cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hoạt động tiền khởi nghĩa do tuổi cao, sức khoẻ yếu không đi điều dưỡng được hoặc cán bộ trong diện quản lý mắc bệnh nặng, sau phẫu thuật, cán bộ chủ chốt của tỉnh do công tác không bố trí nghỉ điều dưỡng được. Ngoài ra còn tổ chức thăm hỏi khi cán bộ trong diện quản lý bị ốm phải nằm viện điều trị, hỗ trợ kinh phí sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. Chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ đã thực hiện tốt 3 nội dung quan trọng về quản lý sức khoẻ phòng bệnh, điều trị và điều dưỡng sức khoẻ trong thời gian qua là do có sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là sức khoẻ của cán bộ. Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhằm trực tiếp đảm bảo nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, Tổ quốc” là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện tốt quan điểm của Đảng, công tác bảo vệ,chăm sóc sức khoẻ cán bộ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, đó là tăng cường công tác quản lý và chăm sóc sức khoẻ ban đầu, quan tâm thực hiện tốt chế độ khám sức khoẻ định kỳ, nhằm phát hiện và xử trí kịp thời các bệnh hiểm nghèo, phòng và ngăn chặn các yếu tố nguy cơ cao đang tác động làm gia tăng tỷ lệ các bệnh không nhiễm khuẩn như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, tiểu đường, béo phì, rối loạn chuyển hoá… Đổi mới công tác điều dưỡng sức khoẻ, cán bộ trong diện quản lý khi được vào điều dưỡng tại Bệnh viện điều dưỡng không chỉ đơn điệu là chế độ ăn uống, trong thời gian điều dưỡng sẽ được kiểm tra sức khoẻ toàn diện, được tư vấn đầy đủ về cách tự phòng bệnh, chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, cách điều trị và theo dõi kiểm tra các bệnh mạm tính sau khi được phát hiện. Rà soát sửa đổi, bổ sung một số đối tượng cán bộ có nhiều cống hiến tuổi đã cao, nhưng do chuyển đổi về chế độ lương mới và ngạch công chức, viên chức chưa được hưởng chế độ khám chữa bệnh tại Khoa nội A và các chế độ liên quan khác.
Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, trong đó có chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, là thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trông cây của người Việt Nam đối với các thế hệ cán bộ tiền bối, là đảm bảo nguồn lực, sức khoẻ, trí tuệ cho đội ngũ cán bộ đang giữ các vị trí trọng trách trong bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Hoàng Tiến Ninh