Thứ tư,  23/06/2021

Dân trí với thực hiện "tam nông" ở Tràng Định

LSO-Đối với Tràng Định, sự nghiệp nâng cao dân trí vừa là động lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa (CNH-HĐH), vừa là kết quả cộng hưởng phát triển nhiều mặt, từ đầu tư cơ sở hạ tầng đến phát triển văn hóa, giáo dục.Trong 5 năm qua (2005-2010), nền kinh tế Tràng Định đã có sự chuyển dịch đúng hướng và khá vững chắc; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp giảm đều từ 50,95% xuống còn 42,36%, ngành công nghiệp- xây dựng tăng từ 21,15% lên 26,01%, ngành dịch vụ tăng từ 27,9% lên 31,63%. Cùng với việc hình thành và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển.Là một huyện trọng điểm nông nghiệp của tỉnh với trên 90% dân số làm nông, lâm nghiệp, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn (tam nông) mang ý nghĩa quyết định trong sự phát triển, trong “tam nông”, thì nông dân có vai trò trung tâm và là chủ thể xây dựng nông thôn mới. Việc nâng cao...

LSO-Đối với Tràng Định, sự nghiệp nâng cao dân trí vừa là động lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa (CNH-HĐH), vừa là kết quả cộng hưởng phát triển nhiều mặt, từ đầu tư cơ sở hạ tầng đến phát triển văn hóa, giáo dục.
Trong 5 năm qua (2005-2010), nền kinh tế Tràng Định đã có sự chuyển dịch đúng hướng và khá vững chắc; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp giảm đều từ 50,95% xuống còn 42,36%, ngành công nghiệp- xây dựng tăng từ 21,15% lên 26,01%, ngành dịch vụ tăng từ 27,9% lên 31,63%. Cùng với việc hình thành và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là khu vực nông thôn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển.
Là một huyện trọng điểm nông nghiệp của tỉnh với trên 90% dân số làm nông, lâm nghiệp, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn (tam nông) mang ý nghĩa quyết định trong sự phát triển, trong “tam nông”, thì nông dân có vai trò trung tâm và là chủ thể xây dựng nông thôn mới. Việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đại bộ phận dân số này từ lâu đã được quan tâm. Song do nhiều nguyên nhân, kết quả thu được chưa tương xứng với tiềm năng.
Trong 20 chỉ tiêu mà Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra, có 7 chỉ tiêu đạt thấp và không đạt; trong đó có 4 chỉ tiêu có ý nghĩa trong việc xây dựng nông thôn như giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.
Một giờ học của học sinh Trường tiểu học Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn – Ảnh: Thanh Hòa
Nhiều năm qua, với việc coi công tác GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, khắc phục nhiều khó khăn, Tràng Định đã hoàn thành và nâng cao chất lượng phổ cập THCS; mở rộng các loại hình GD bằng cách duy trì các Trung tâm HTCĐ. Với mặt bằng chung của trình độ văn hóa bậc THCS, chất lượng nguồn nhân lực đã được nâng lên; người lao động có thể áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp, từng bước hòa nhập vào thị trường nông sản hàng hóa. Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Song song với việc quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa- TDTT ở cơ sở, nhiều loại hình văn hóa dân gian đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc được khôi phục…tất cả các yếu tố đó tạo nên một nền văn hóa vừa bản sắc, vừa đa dạng, ngày càng tiên tiến, làm phong phú thêm đời sống tinh thần ở mỗi làng bản, có tác dụng phòng chống các TNXH thâm nhập khu vực nông thôn. Bằng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư đã hỗ trợ cho các hộ nghèo vay vốn, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm hơn đến nhóm người “yếu thế” trong xã hội… Giải quyết việc làm cho 640 lao động mỗi năm. Sự tổng hợp của các nguồn lực có tác dụng thiết thực xóa đói giảm nghèo, cuối năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh và chỉ còn ở mức 12,56%, thấp hơn bình quân chung của toàn tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng và nâng cao về chất lượng là một giải pháp bền vững để bảo vệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương. Công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS có nhiều cố gắng; tỷ lệ sinh, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần.
Những nỗ lực nội sinh của nông dân Tràng Định đã nâng khả năng tiếp nhận và sử dụng các dịch vụ xã hội cũng như cơ sở hạ tầng được đầu tư. Và chính sự tác động tích cực của các dịch vụ xã hội (thông tin viễn thông, phương tiện nghe nhìn) và cơ sở hạ tầng nông thôn (điện, giao thông, nước sạch…) cũng góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí và phong trào xây dựng nông thôn mới.
Phân tích những chỉ tiêu không đạt, có thể thấy, có chỉ tiêu do nguyên nhân khách quan như xây dựng trường chuẩn QG không đạt do thiếu vốn đầu tư; cũng có chỉ tiêu mà đại hội đề ra chưa thực sự tính đến các yếu tố của cơ chế thị trường và nguồn lực của địa phương. Đặc biệt, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, chỉ ở mức 19,25%. Đây là tấm gương phản ánh thực trạng công tác đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn. Lao động nông thôn Tràng Định nhìn chung có trình độ văn hóa chưa cao, hầu hết lao động mang tính chất sản xuất nhỏ, giản đơn; sản phẩm nông lâm nghiệp chủ yếu là sản phẩm nguyên liệu, sản phẩm “thô” có giá trị thấp; mặt khác, ở địa phương và khu vực chưa có một yếu tố thực sự tạo nên một “cú hích” đòi hỏi phải nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Vì vậy, nhu cầu học nghề của lao động chưa lớn. Trong những năm vừa qua, trừ một số đợt dạy nghề theo tính chất “nhà nước đặt hàng”mà các trường và cơ sở như Trường Trung cấp nghề Việt Đức, Trung tâm dịch vụ việc làm LĐLĐ tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động- TBXH… thực hiện trên địa bàn, công tác dạy nghề của Tràng Định còn một khoảng trống lớn.

Nông nghiệp nông dân và nông thôn là một vấn đề mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ CNH-HĐH. Muốn thực hiện tốt chính sách “tam nông”, sự cần thiết phải nâng cao mặt bằng dân trí. Vì từ việc nâng cao dân trí và dạy nghề mới có được nguồn nhân lực có chất lượng. Nguồn nhân lực có chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định thành công của sự nghiệp CNH-HĐH.

Minh Hồng