Thứ ba,  06/06/2023

Sáu khu vực có nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Theo Cục Kiểm lâm, tính đến ngày 17-11, do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, cả nước có sáu khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V) là: rừng toàn tỉnh Bắc Cạn, Điện Biên, Thái Nguyên; khu vực Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn (Bắc Giang); khu vực Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, Tràng Định (Lạng Sơn); khu vực Hải Hà, TX Móng Cái, Ba Chẽ, TX Cẩm Phả, Đông Triều, TX Uông Bí, Hoành Bồ (Quảng Ninh).Ngoài ra, cả nước còn có 12 khu vực có nguy cơ ở cấp nguy hiểm. Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống chữa cháy rừng đã yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.Thời tiết khô hanh kéo dài khiến gần 10.000 ha rừng ở Vĩnh Phúc đối mặt nguy cơ cháy cao, tập trung tại các huyện Tam Đảo, Phúc Yên, Bình Xuyên. Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra đôn đốc các huyện, chủ rừng xác định...

Theo Cục Kiểm lâm, tính đến ngày 17-11, do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, cả nước có sáu khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V) là: rừng toàn tỉnh Bắc Cạn, Điện Biên, Thái Nguyên; khu vực Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn (Bắc Giang); khu vực Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, Tràng Định (Lạng Sơn); khu vực Hải Hà, TX Móng Cái, Ba Chẽ, TX Cẩm Phả, Đông Triều, TX Uông Bí, Hoành Bồ (Quảng Ninh).

Ngoài ra, cả nước còn có 12 khu vực có nguy cơ ở cấp nguy hiểm. Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống chữa cháy rừng đã yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thời tiết khô hanh kéo dài khiến gần 10.000 ha rừng ở Vĩnh Phúc đối mặt nguy cơ cháy cao, tập trung tại các huyện Tam Đảo, Phúc Yên, Bình Xuyên. Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra đôn đốc các huyện, chủ rừng xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để chủ động phương tiện, thiết bị và lực lượng chữa cháy.

Theo Nhandan