Thứ tư,  07/06/2023

Khởi động chạy không tải tổ máy 1 Nhà máy thủy điện Sơn La

Ngày 18-11, tại Mường La (Sơn La), Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La chính thức nhấn nút khởi động chạy không tải tổ máy 1 (công suất 400 MW) vượt kế hoạch tiến độ trước một tháng, bảo đảm điều kiện chuẩn bị phát điện tổ máy 1 vào cuối tháng 12-2010. Nhà máy thủy điện Sơn La có công suất lắp đặt 2.400 MW, gồm sáu tổ máy phát điện, với điện lượng bình quân hằng năm 9,429 tỷ kWh, là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông - Nam Á, dự kiến hoàn thành vào cuối năm...

Ngày 18-11, tại Mường La (Sơn La), Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La chính thức nhấn nút khởi động chạy không tải tổ máy 1 (công suất 400 MW) vượt kế hoạch tiến độ trước một tháng, bảo đảm điều kiện chuẩn bị phát điện tổ máy 1 vào cuối tháng 12-2010. Nhà máy thủy điện Sơn La có công suất lắp đặt 2.400 MW, gồm sáu tổ máy phát điện, với điện lượng bình quân hằng năm 9,429 tỷ kWh, là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông – Nam Á, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2012.

Theo Nhandan