Thứ ba,  06/06/2023

Chi Lăng: Dạy nghề cho lao động nông thôn đạt 65% chỉ tiêu giao

LSO-Tính đến hết tháng 10/2010, Trung tâm Dạy nghề huyện Chi Lăng đã dạy nghề cho 294/450 học viên, đạt 65%, ước cả năm thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó thời gian qua, giáo viên của Trung tâm đã tập trung dạy cho lao động nông thôn các nghề như: kỹ thuật chăn nuôi gia súc, sửa chữa máy nông nghiệp, trồng nấm ăn, sửa chữa xe máy, kỹ thuật trồng cây ăn quả, kỹ thuật trồng cây công nghiệp. Số học viên tham gia học chủ yếu là lao động nông thôn của các xã Vân An, Bắc Thủy, Gia Lộc, Vạn Linh, Quang Lang, Y Tịch, Lâm Sơn…Tại một số xã khác trên địa bàn huyện, người dân đã đăng ký học nghề nhưng do hiện nay đang bận vào thời vụ nên các xã đề nghị mở sau khi nhân dân thu hoạch mùa xong. Theo dự kiến các lớp còn lại sẽ tổ chức khai giảng vào cuối tháng...

LSO-Tính đến hết tháng 10/2010, Trung tâm Dạy nghề huyện Chi Lăng đã dạy nghề cho 294/450 học viên, đạt 65%, ước cả năm thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao.
Trong đó thời gian qua, giáo viên của Trung tâm đã tập trung dạy cho lao động nông thôn các nghề như: kỹ thuật chăn nuôi gia súc, sửa chữa máy nông nghiệp, trồng nấm ăn, sửa chữa xe máy, kỹ thuật trồng cây ăn quả, kỹ thuật trồng cây công nghiệp. Số học viên tham gia học chủ yếu là lao động nông thôn của các xã Vân An, Bắc Thủy, Gia Lộc, Vạn Linh, Quang Lang, Y Tịch, Lâm Sơn…
Tại một số xã khác trên địa bàn huyện, người dân đã đăng ký học nghề nhưng do hiện nay đang bận vào thời vụ nên các xã đề nghị mở sau khi nhân dân thu hoạch mùa xong. Theo dự kiến các lớp còn lại sẽ tổ chức khai giảng vào cuối tháng 11/2010.

Thanh Huyền