Chủ nhật,  28/05/2023

Trung tâm Dân số Thành phố: Tập huấn công tác dân số cho cán bộ cơ sở

LSO-Ngày 23/11/2010, Trung tâm Dân số Thành phố đã khai mạc lớp tập huấn chuyển giao kỹ năng truyền thông, vận động chính sách Dân số-KHHGĐ cho các đối tượng là các trưởng thôn, ban mặt trận, khối trưởng khu dân cư các phường, xã trên địa bàn.Để thực hiện tốt chính sách Dân số-KHHGĐ ngay tại cơ sở, việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư mang ý nghĩa quan trọng. Trong những năm qua, chính việc kết hợp phổ biến rộng và sâu các chính sách về dân số, nhất là Quyết định 21 của UBND tỉnh về công tác dân số trên địa bàn tỉnh với việc nâng cao khả năng vận động và kế hoạch thực hiện của đội ngũ cán bộ cơ sở, đã giúp thành phố thực hiện tốt chính sách Dân số-KHHGĐ, tạo điều kiện cho KTXH phát triển nhanh và bền vững.Trong 2 ngày tập huấn, các giảng viên của Chi cục Dân số tỉnh và thành phố sẽ truyền đạt cho đội ngũ cán bộ cơ sở những vấn đề cơ bản về Dân số-KHHGĐ, xã hội hóa công tác dân...

LSO-Ngày 23/11/2010, Trung tâm Dân số Thành phố đã khai mạc lớp tập huấn chuyển giao kỹ năng truyền thông, vận động chính sách Dân số-KHHGĐ cho các đối tượng là các trưởng thôn, ban mặt trận, khối trưởng khu dân cư các phường, xã trên địa bàn.

Để thực hiện tốt chính sách Dân số-KHHGĐ ngay tại cơ sở, việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư mang ý nghĩa quan trọng. Trong những năm qua, chính việc kết hợp phổ biến rộng và sâu các chính sách về dân số, nhất là Quyết định 21 của UBND tỉnh về công tác dân số trên địa bàn tỉnh với việc nâng cao khả năng vận động và kế hoạch thực hiện của đội ngũ cán bộ cơ sở, đã giúp thành phố thực hiện tốt chính sách Dân số-KHHGĐ, tạo điều kiện cho KTXH phát triển nhanh và bền vững.
Trong 2 ngày tập huấn, các giảng viên của Chi cục Dân số tỉnh và thành phố sẽ truyền đạt cho đội ngũ cán bộ cơ sở những vấn đề cơ bản về Dân số-KHHGĐ, xã hội hóa công tác dân số. Các kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi và tổ chức hoạt động lồng ghép công tác truyền thông dân số với các chương trình khác tại khu dân cư, thôn bản, khối phố.
Sau lớp tập huấn dành cho đội ngũ trưởng thôn, khối phố, thành phố sẽ có lớp tập huấn dành cho các chi hội trưởng phụ nữ thôn bản, khối phố của các phường, xã, để thực hiện tốt sự phối hợp giữa chính quyền, ban mặt trận và các đoàn thể các khu dân cư trong công tác Dân số-KHHGĐ.
MH