Chủ nhật,  28/05/2023

Người dân trao tặng 15 sắc phong của các triều Vua Nguyễn

Ngày 22-11, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tiếp nhận 15 sắc phong của các triều Vua Nguyễn do ông Phạm Văn Khôi, đại diện dòng họ Phạm ở thôn Trung, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) trao tặng.Gia đình ông Khôi đang lưu giữ 15 đạo sắc phong của Vua Thiệu Trị, Vua Tự Đức, Vua Minh Mạng và Vua Khải Định cho ông Phạm Sỹ là Chưởng vệ có công giữ yên bờ cõi và giúp Vua Nguyễn kinh bang tế thế. Ngày 26-5-2010 ông Phạm Văn Khôi, đại diện dòng họ Phạm, có văn bản gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước xin được ký gửi tư liệu để Nhà nước bảo vệ và lưu giữ. Trước sự chứng kiến của các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình và chính quyền địa phương, ông Phạm Văn Khôi đã trao 15 sắc phong cho tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.Ghi nhận những đóng góp của ông Phạm Văn Khôi và dòng họ Phạm ở thôn Trung trong việc gìn...

Ngày 22-11, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tiếp nhận 15 sắc phong của các triều Vua Nguyễn do ông Phạm Văn Khôi, đại diện dòng họ Phạm ở thôn Trung, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) trao tặng.

Gia đình ông Khôi đang lưu giữ 15 đạo sắc phong của Vua Thiệu Trị, Vua Tự Đức, Vua Minh Mạng và Vua Khải Định cho ông Phạm Sỹ là Chưởng vệ có công giữ yên bờ cõi và giúp Vua Nguyễn kinh bang tế thế. Ngày 26-5-2010 ông Phạm Văn Khôi, đại diện dòng họ Phạm, có văn bản gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước xin được ký gửi tư liệu để Nhà nước bảo vệ và lưu giữ. Trước sự chứng kiến của các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình và chính quyền địa phương, ông Phạm Văn Khôi đã trao 15 sắc phong cho tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Ghi nhận những đóng góp của ông Phạm Văn Khôi và dòng họ Phạm ở thôn Trung trong việc gìn giữ và bảo quản những tài liệu lưu trữ hết sức có giá trị đối với lịch sử quốc gia, dân tộc, Bộ trưởng Nội vụ đã trao kỷ niệm chương &#39Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ&#39 cho ông Phạm Văn Khôi.

Theo Nhandan