Thứ bảy,  03/06/2023

Khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Phú Quý

Ngày 26-11, tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam phối hợp tổ hợp nhà thầu EPC tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Phú Quý.Nhà máy đặt tại hai xã Long Hải và Ngũ Phụng. Nhà máy do Tổng công ty Điện lực dầu khí làm chủ đầu tư, công suất lắp đặt 6 MW với tổng mức đầu tư hơn 335 tỷ đồng do tổ hợp nhà thầu gồm Tổng công ty CP Điện lực và tin học Việt Nam (VEIC), Công ty CP công trình Viettronics (VIETCT) và Công ty CP công nghệ Amec thi công.Sau khi đưa vào vận hành nhà máy cung cấp sản lượng điện bình quân hằng năm 25,391 triệu kW/giờ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện...

Ngày 26-11, tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam phối hợp tổ hợp nhà thầu EPC tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Phú Quý.

Nhà máy đặt tại hai xã Long Hải và Ngũ Phụng. Nhà máy do Tổng công ty Điện lực dầu khí làm chủ đầu tư, công suất lắp đặt 6 MW với tổng mức đầu tư hơn 335 tỷ đồng do tổ hợp nhà thầu gồm Tổng công ty CP Điện lực và tin học Việt Nam (VEIC), Công ty CP công trình Viettronics (VIETCT) và Công ty CP công nghệ Amec thi công.

Sau khi đưa vào vận hành nhà máy cung cấp sản lượng điện bình quân hằng năm 25,391 triệu kW/giờ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện đảo.

Theo Nhandan