Thứ bảy,  03/06/2023

Mất 128 ha rừng đặc dụng vì xây dựng thủy điện

Tổng cục Lâm nghiệp vừa có công văn trả lời Tổng cục Thủy lợi về việc góp ý chủ trương tiếp tục triển khai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A. Theo đó, để xây dựng hai công trình này, Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ mất 137 ha rừng, trong đó có 128 ha rừng đặc dụng.Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị, trong quá trình thi công, cần hạn chế và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực đối với mục đích bảo tồn của vườn quốc gia. Trong đó, chú trọng giảm thiểu tiếng ồn do nổ mìn, vận hành máy móc, không đe dọa đến sinh trưởng, phát triển của các loài động vật hoang dã; giám sát chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển vật liệu, xử lý chất thải trong quá trình thi công, không gây ô nhiễm cho Vườn quốc gia và nguồn...

Tổng cục Lâm nghiệp vừa có công văn trả lời Tổng cục Thủy lợi về việc góp ý chủ trương tiếp tục triển khai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A. Theo đó, để xây dựng hai công trình này, Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ mất 137 ha rừng, trong đó có 128 ha rừng đặc dụng.

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị, trong quá trình thi công, cần hạn chế và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực đối với mục đích bảo tồn của vườn quốc gia. Trong đó, chú trọng giảm thiểu tiếng ồn do nổ mìn, vận hành máy móc, không đe dọa đến sinh trưởng, phát triển của các loài động vật hoang dã; giám sát chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển vật liệu, xử lý chất thải trong quá trình thi công, không gây ô nhiễm cho Vườn quốc gia và nguồn nước…

Theo Nhandan