Thứ bảy,  08/05/2021

Yêu cầu báo cáo nhanh về lương, thưởng Tết 2011

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2010 và kế hoạch thưởng Tết năm 2011.Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương Tống Thị Minh cho biết, thực hiện các qui định của pháp luật lao động, để nắm các thông tin phục vụ cho việc xây dựng cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo các bộ phận chức năng nắm tình hình tiền lương năm 2010 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn trong dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch năm 2011.Các thông tin liên quan cần báo cáo nhanh về Bộ bao gồm thông tin của từng loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần góp vốn của nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với các mức lương, thưởng ở 3 mức: thấp nhất, bình quân và cao nhất.Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu các Sở tổng hợp và báo...

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2010 và kế hoạch thưởng Tết năm 2011.
Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương Tống Thị Minh cho biết, thực hiện các qui định của pháp luật lao động, để nắm các thông tin phục vụ cho việc xây dựng cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo các bộ phận chức năng nắm tình hình tiền lương năm 2010 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn trong dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch năm 2011.
Các thông tin liên quan cần báo cáo nhanh về Bộ bao gồm thông tin của từng loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần góp vốn của nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với các mức lương, thưởng ở 3 mức: thấp nhất, bình quân và cao nhất.
Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu các Sở tổng hợp và báo cáo nhanh về Bộ trước ngày 20/12

Theo Dantri