Chủ nhật,  20/06/2021

Hữu Lễ: Phát huy vai trò cầu nối của người uy tín

(LSO) – Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan luôn phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư và xem đó là cầu nối để chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với người dân.

Đến thôn Bản Rượi, xã Hữu Lễ, chúng tôi có dịp cùng ông Nông Ngọc Phương là người có uy tín, cũng là Bí thư Chi bộ thôn đến từng hộ để vận động, tuyên truyền người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế,  giảm nghèo. Thông qua các buổi tuyên truyền tại gia đình cũng như họp thôn, sinh hoạt chi bộ, ông Phương đã triển khai đầy đủ những văn bản, định hướng của cấp trên tới đảng viên, Nhân dân để mọi người trong thôn biết, từ đó cùng bàn bạc, lựa chọn những phương án phù hợp và đúng đắn nhất với thôn. Nhờ đó, đến nay, đời sống người dân thôn Bản Rượi đã từng bước được nâng lên về mọi mặt, nhiều gia đình trong thôn đã thoát nghèo. Toàn thôn có 142 hộ, đến nay chỉ còn 17 hộ nghèo, hết năm 2020, thôn phấn đấu giảm được thêm 8 hộ nghèo.

Xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan

Dẫn chúng tôi đi trên con đường được trải bê tông sạch đẹp, ông Hoàng Văn Quyết, là người có uy tín thôn Bản Só cho biết: Người dân ở thôn đa phần làm nông nghiệp, ban ngày chủ yếu làm việc ngoài đồng ruộng. Do vậy, tôi thường cùng trưởng thôn chọn thời gian họp dân vào buổi tối hoặc trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Từ đó, nhận thức của hầu hết bà con trong thôn được nâng lên, nhiều gia đình tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình công cộng, ủng hộ ngày công, tiền của làm đường giao thông nông thôn. Toàn thôn đã có 30/75 hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn và 2 hộ hiến đất để làm cầu; hơn 4 km đường giao thông nông thôn được bê tông xi măng.

Hữu Lễ có 556 hộ dân, hơn 2.400 nhân khẩu, 90% là người dân tộc thiểu số, sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, xã hiện có 6 người có uy tín ở 6 thôn. Không chỉ 2 trường hợp trên, những năm qua, tất cả những người có uy tín ở xã đều thực hiện tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tích cực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã.

Người uy tín ở xã còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào đời sống; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, từ một xã có  xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, giờ đây, diện mạo nông thôn xã Hữu Lễ đã có thay đổi, nhiều ngôi nhà tạm, dột nát dần được thay thế bởi căn nhà kiên cố. Những con đường lầy lội từng bước được nâng cấp, xây dựng và mở rộng, 100% đường trục xã; 98% đường ngõ, xóm đã được cứng hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/ năm. Đến tháng 7/2020, xã Hữu Lễ đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bà Lương Thị Suê, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Quan cho biết: Để phát huy vai trò của người có uy tín, trong đó có người uy tín ở xã Hữu Lễ, chúng tôi đã phối hợp tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, uỷ ban MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người có uy tín. Nhiều người uy tín, trong đó có người uy tín xã Hữu Lễ đã tham gia ý kiến thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

HOÀNG HIỀN - XUÂN TÙNG (Văn Quan)