Thứ ba,  17/05/2022

Kiểm soát, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh – trách nhiệm của chúng ta

Là chủ đề của Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số các tỉnh khu vực miền núi được tổ chức sáng 30-11, tại TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai), do Bộ Y tế tổ chức.Lễ phát động là hoạt động mở đầu của một chuỗi hoạt động cho Tháng hành động, với mục tiêu chính: nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội... trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, gia đình...Hưởng ứng Tháng hành động, đại diện lãnh đạo tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng và nêu cao nhận thức tầm quan trọng của công tác dân số, chất lượng dân số nói chung và kiểm soát, ngăn ngừa mất cân bằng giới tính khi...

Là chủ đề của Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số các tỉnh khu vực miền núi được tổ chức sáng 30-11, tại TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai), do Bộ Y tế tổ chức.

Lễ phát động là hoạt động mở đầu của một chuỗi hoạt động cho Tháng hành động, với mục tiêu chính: nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội… trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, gia đình…

Hưởng ứng Tháng hành động, đại diện lãnh đạo tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng và nêu cao nhận thức tầm quan trọng của công tác dân số, chất lượng dân số nói chung và kiểm soát, ngăn ngừa mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo Nhandan