Thứ ba,  17/05/2022

Hơn 80% số người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các tổ chức LienAid (một tổ chức phi chính phủ của Xin-ga-po) và UNICEF chọn nghệ sĩ Xuân Bắc là Đại sứ thiện chí nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) giai đoạn 2010-2011. Đến nay, Chương trình NS&VSMTNT đã trải qua hai giai đoạn và dự kiến hết năm 2010 sẽ có 83-85% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sạch là 42% và 60% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ...

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các tổ chức LienAid (một tổ chức phi chính phủ của Xin-ga-po) và UNICEF chọn nghệ sĩ Xuân Bắc là Đại sứ thiện chí nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) giai đoạn 2010-2011. Đến nay, Chương trình NS&VSMTNT đã trải qua hai giai đoạn và dự kiến hết năm 2010 sẽ có 83-85% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sạch là 42% và 60% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Theo Nhandan