Thứ năm,  22/04/2021

Lập bộ phận chuyên trách chống thất thoát, thất thu nước sạch

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2147/QĐ-TTg, ngày 24-11-2010 phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.Theo đó, Chính phủ sẽ thành lập bộ phận chuyên trách chống thất thoát, thất thu nước sạch tại các đơn vị cấp nước, nhất là tại các đô thị có tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch cao; lập lý lịch mạng lưới đường ống, đồng hồ đo nước, sử dụng việc quản lý mạng và đồng hồ nước bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS); xây dựng cơ chế khoán cho đơn vị cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước...

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2147/QĐ-TTg, ngày 24-11-2010 phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.

Theo đó, Chính phủ sẽ thành lập bộ phận chuyên trách chống thất thoát, thất thu nước sạch tại các đơn vị cấp nước, nhất là tại các đô thị có tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch cao; lập lý lịch mạng lưới đường ống, đồng hồ đo nước, sử dụng việc quản lý mạng và đồng hồ nước bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS); xây dựng cơ chế khoán cho đơn vị cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch…

Theo Nhandan