Thứ ba,  17/05/2022

Quảng Trị công bố hết dịch sốt xuất huyết

Ngày 30-11, UBND tỉnh Quảng Trị công bố hết dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, dịch SXH bùng phát mạnh trên địa bàn các tỉnh miền trung, trong đó tỉnh Quảng Trị dịch bùng phát ở một số địa phương.Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo ngành y tế và các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Từ ngày 16-11, dịch SXH được khống chế trên địa bàn toàn tỉnh. Với mục tiêu không để dịch bệnh tái phát, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế, ngành chức năng và Chủ tịch các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai các biện pháp dự phòng sau khi hết dịch; tổ chức tốt công tác giám sát phát hiện ca bệnh, đồng thời phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh...

Ngày 30-11, UBND tỉnh Quảng Trị công bố hết dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, dịch SXH bùng phát mạnh trên địa bàn các tỉnh miền trung, trong đó tỉnh Quảng Trị dịch bùng phát ở một số địa phương.

Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo ngành y tế và các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Từ ngày 16-11, dịch SXH được khống chế trên địa bàn toàn tỉnh. Với mục tiêu không để dịch bệnh tái phát, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế, ngành chức năng và Chủ tịch các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai các biện pháp dự phòng sau khi hết dịch; tổ chức tốt công tác giám sát phát hiện ca bệnh, đồng thời phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh SXH.

Theo Nhandan