Thứ hai,  27/03/2023

Phú Thọ phấn đấu trở thành trung tâm y tế vùng

Chiến lược phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh Phú Thọ nêu rõ mục tiêu xây dựng Phú Thọ thành trung tâm y tế vùng. Tuy vậy, để đạt mục tiêu đó, ngành y tế cần phải có giải pháp huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các thiết bị y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại cho các bệnh viện, các trung tâm y tế và các cơ sở y tế.Đồng thời tăng cường thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao qua các chính sách thu hút cán bộ của tỉnh và của ngành; Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo từ các nguồn viện trợ, nguồn tái đầu tư của các bệnh viện và nguồn kinh phí đào tạo để duy trì tiến độ đào tạo đội ngũ cán bộ như hiện nay (đào tạo 50 - 60 bác sĩ, dược sĩ sau đại học/năm, đào tạo liên thông và đào tạo xét tuyển 100 bác sĩ/năm), tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao. Xây dựng đội ngũ thầy thuốc giỏi cùng với nâng cao năng...

Chiến lược phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh Phú Thọ nêu rõ mục tiêu xây dựng Phú Thọ thành trung tâm y tế vùng. Tuy vậy, để đạt mục tiêu đó, ngành y tế cần phải có giải pháp huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các thiết bị y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại cho các bệnh viện, các trung tâm y tế và các cơ sở y tế.

Đồng thời tăng cường thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao qua các chính sách thu hút cán bộ của tỉnh và của ngành; Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo từ các nguồn viện trợ, nguồn tái đầu tư của các bệnh viện và nguồn kinh phí đào tạo để duy trì tiến độ đào tạo đội ngũ cán bộ như hiện nay (đào tạo 50 – 60 bác sĩ, dược sĩ sau đại học/năm, đào tạo liên thông và đào tạo xét tuyển 100 bác sĩ/năm), tạo nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao. Xây dựng đội ngũ thầy thuốc giỏi cùng với nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý bằng việc xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm và cử cán bộ đi đào tạo trong và nước ngoài nhằm nâng cao năng lực quản lý cho số cán bộ chủ chốt, nhất là quản lý bệnh viện…

Ngành y tế địa phương cũng đề nghị Bộ Y tế bổ sung quy định phân tuyến kỹ thuật cho phù hợp. Đồng thời, cần thực hiện chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư cho công tác khám, chữa bệnh bằng nguồn xã hội hóa; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các bác sĩ có trình độ đi đào tạo chuyên môn trình độ cao ở trong nước và nước ngoài. Mặt khác, cần phân cấp mạnh hơn nữa về cơ chế tự chủ trong công tác tổ chức và công tác tuyển dụng để các đơn vị y tế được chủ động hơn trong công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức cơ quan sự nghiệp…

Theo Nhandan