Thứ tư,  18/05/2022

Tăng diện tích, kê thêm 20 nghìn giường bệnh

Theo báo cáo của Bộ Y tế, nhằm góp phần hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện, hai năm qua các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức sắp xếp lại khu làm việc, giảm diện tích khu hành chính, tăng diện tích khu điều trị để kê thêm giường bệnh.Qua đó, đã bổ sung thêm được 20 nghìn giường bệnh, tương đương với việc xây dựng mới 40 bệnh viện có quy mô 500 giường/một bệnh viện. Cách làm này góp phần hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện, trong đó có những bệnh viện cơ bản không còn tình trạng nằm ghép, như ở Bệnh viện Việt - Đức, Trung ương Huế, Thanh Nhàn (Hà Nội)... Tuy vậy, trung bình mỗi ngày vẫn còn hơn 6.000 người bệnh vẫn phải nằm ghép, thường tập trung vào các khoa như tim mạch, huyết áp, ung thư, nhi và chấn thương, v.v.Về lâu dài, để giải quyết tình trạng quá tải tại bệnh viện, theo Bộ Y tế là cần xây mới, mở rộng bệnh viện, hình thành các bệnh viện khu vực và tăng đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời nâng cao...

Theo báo cáo của Bộ Y tế, nhằm góp phần hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện, hai năm qua các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức sắp xếp lại khu làm việc, giảm diện tích khu hành chính, tăng diện tích khu điều trị để kê thêm giường bệnh.

Qua đó, đã bổ sung thêm được 20 nghìn giường bệnh, tương đương với việc xây dựng mới 40 bệnh viện có quy mô 500 giường/một bệnh viện. Cách làm này góp phần hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện, trong đó có những bệnh viện cơ bản không còn tình trạng nằm ghép, như ở Bệnh viện Việt – Đức, Trung ương Huế, Thanh Nhàn (Hà Nội)… Tuy vậy, trung bình mỗi ngày vẫn còn hơn 6.000 người bệnh vẫn phải nằm ghép, thường tập trung vào các khoa như tim mạch, huyết áp, ung thư, nhi và chấn thương, v.v.

Về lâu dài, để giải quyết tình trạng quá tải tại bệnh viện, theo Bộ Y tế là cần xây mới, mở rộng bệnh viện, hình thành các bệnh viện khu vực và tăng đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của tuyến y tế cơ sở.

Theo Nhandan