Thứ ba,  17/05/2022

Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn"

LSO-Ngày 29/11/2010, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn”, cuộc thi sẽ kéo dài đến hết tháng 2/2011. Đoàn viên thanh niên tham gia trả lời câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn”Đối tượng tham gia là tất cả đoàn viên thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung câu hỏi tập trung tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lịch sử Đoàn thanh niên qua các thời kỳ… Mỗi tuần ban tổ chức sẽ đưa ra 5 câu hỏi, người tham gia sẽ truy cập vào Website: http://tinhdoan.langson.gov.vn để trả lời. Hàng tuần ban tổ chức sẽ trực tiếp trao giải cho các cá nhân trả lời đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Cuộc thi nhằm tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên truyền thống lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 80 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó, khơi dậy niềm tự hào về...

LSO-Ngày 29/11/2010, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn”, cuộc thi sẽ kéo dài đến hết tháng 2/2011.
Đoàn viên thanh niên tham gia trả lời câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn”
Đối tượng tham gia là tất cả đoàn viên thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung câu hỏi tập trung tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lịch sử Đoàn thanh niên qua các thời kỳ… Mỗi tuần ban tổ chức sẽ đưa ra 5 câu hỏi, người tham gia sẽ truy cập vào Website: http://tinhdoan.langson.gov.vn để trả lời. Hàng tuần ban tổ chức sẽ trực tiếp trao giải cho các cá nhân trả lời đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi.
Cuộc thi nhằm tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên truyền thống lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 80 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên trong thế hệ trẻ nói riêng và nhân dân nói chung.

Hoàng Vương