Chủ nhật,  11/04/2021

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh

Ngày 2-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị (mở rộng) đánh giá về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, đề ra nhiệm vụ và giải pháp năm 2011. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.Năm 2010, kinh tế thành phố đã phục hồi bằng với mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm nội địa GDP trên địa bàn thành phố ước đạt 418.068 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11,9% gần bằng thời kỳ phát triển ổn định; vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng đạt 162.100 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 163.100 tỷ đồng vượt dự toán. Các hoạt động thương mại, dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đã được...

Ngày 2-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị (mở rộng) đánh giá về tình hình, kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2010, đề ra nhiệm vụ và giải pháp năm 2011. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2010, kinh tế thành phố đã phục hồi bằng với mức trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm nội địa GDP trên địa bàn thành phố ước đạt 418.068 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11,9% gần bằng thời kỳ phát triển ổn định; vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng đạt 162.100 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 163.100 tỷ đồng vượt dự toán. Các hoạt động thương mại, dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém trong phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật đô thị; chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính, v.v. cần khắc phục trong thời gian tới.

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011, hội nghị xác định: Mục tiêu tổng quát là: Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9, tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, gắn với bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị đề ra 22 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có sáu chỉ tiêu về kinh tế, tám chỉ tiêu về xã hội và tám chỉ tiêu về môi trường. Cụ thể: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn tăng 12%. GDP bình quân đầu người khoảng 3.130 USD/người. Thu ngân sách 177.970 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 200.380 tỷ đồng bằng 42,1% GDP. Số lao động được giải quyết việc làm là 265 nghìn người, trong đó có 120 nghìn người có việc làm mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 61%, tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố là 5,4%. Diện tích nhà ở bình quân 15 m2/người, 86% số hộ dân được cấp nước sạch.

Các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011: Về kinh tế, về đăng ký giá, kê khai, niêm yết và bán theo giá niêm yết. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thu hồi nợ thuế. Tiếp tục triển khai Chương trình bình ổn giá trong năm 2011; khuyến khích doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá xây dựng kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối. Hội nghị cũng đề ra nhiều giải pháp.

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Trong thời gian tới, thành phố cần tập trung giải quyết tốt các vấn đề tồn tại trong thời gian qua, trong đó, cần quan tâm nhất là vấn đề kẹt xe, ngập nước. Đây là vấn đề thành phố đã có nhiều nỗ lực giải quyết trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, chúng ta cũng tập trung cao nhất nguồn lực cho vấn đề chống ngập và triều cường. Trong thời gian tới, cùng với nguồn vốn đã có, thành phố sẽ tập trung đầu tư thỏa đáng để giải quyết vấn đề này. Vấn đề sụt lún mặt đường gây bức xúc trong dư luận cũng cần tìm ra hướng giải quyết; phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng nhằm giảm áp lực cho khu vực nội thành và nhiều vấn đề liên quan khác; thực hiện nhiều giải pháp để chương trình bình ổn giá mà thành phố đã triển khai trong thời gian qua; vấn đề sử dụng, bố trí có hiệu quả các nguồn vốn, trong đó có vốn ODA để phát triển nền kinh tế – xã hội của thành phố… để thực hiện hiệu quả, thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Theo Nhandan