Thứ tư,  25/05/2022

Sở Khoa học và Công nghệ: Hội thảo ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân

LSO-Sáng ngày 3/12/2010, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó có tổ chức đã hội thảo về kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự hội thảo có 15 đơn vị trên địa bàn tỉnh có liên quan.Toàn cảnh buổi hội thảoTrong những năm qua, trên thế giới diễn biến của các sự cố bức xạ hết sức phức tạp, trong phạm vi lãnh thổ nước ta cũng đã xảy ra nhiều vụ vận chuyển, mất cắp các thiết bị phóng xạ, chất phóng xạ. Nhiều đối tượng sử dụng phóng xạ vào hành vi vi phạm pháp luật, và các hoạt động tội phạm công nghệ cao. Là một tỉnh biên giới, Lạng Sơn rất dễ bị các sự cố bức xạ qua hàng hoá xuất nhập khẩu, qua các nước trong khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở gần biên giới. Vì vậy, chủ động ứng phó với các sự cố bức xạ hạt nhân là một yêu cầu bức thiết với Lạng Sơn hiện nay. Qua buổi hội...

LSO-Sáng ngày 3/12/2010, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó có tổ chức đã hội thảo về kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự hội thảo có 15 đơn vị trên địa bàn tỉnh có liên quan.
Toàn cảnh buổi hội thảo
Trong những năm qua, trên thế giới diễn biến của các sự cố bức xạ hết sức phức tạp, trong phạm vi lãnh thổ nước ta cũng đã xảy ra nhiều vụ vận chuyển, mất cắp các thiết bị phóng xạ, chất phóng xạ. Nhiều đối tượng sử dụng phóng xạ vào hành vi vi phạm pháp luật, và các hoạt động tội phạm công nghệ cao. Là một tỉnh biên giới, Lạng Sơn rất dễ bị các sự cố bức xạ qua hàng hoá xuất nhập khẩu, qua các nước trong khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở gần biên giới. Vì vậy, chủ động ứng phó với các sự cố bức xạ hạt nhân là một yêu cầu bức thiết với Lạng Sơn hiện nay. Qua buổi hội thảo, các chuyên gia đã phân tích sự nguy hại của sự cố bức xạ hạt nhân, thống nhất cao với các đại biểu về cần xây dựng kế hoạch ứng phó, chủ động ngăn chặn, không để bị động trước sự cố, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có sự cố xảy ra.
Cũng trong hội thảo, các chuyên gia đã nêu ra các phương án ứng phó, thống nhất về nhận thức để chủ động đối phó trong mọi tình huống.

Đông Bắc