Thứ tư,  18/05/2022

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm xả lũ dự án thủy điện

Bộ Công Thương vừa có Công văn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 1 yêu cầu kiểm điểm nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan trong công tác phòng chống bão lụt và vận hành xả lũ.Theo Bộ Công Thương, qua xem xét, đánh giá công tác chuẩn bị phòng, chống bão lụt và vận hành tại các công trình thủy điện Hố Hô và Sông Ba Hạ trong mùa lũ năm 2010 cho thấy các chủ đập chưa tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Người dân bị ảnh hưởng do việc xả lũ của dự án thủy điện. (Ảnh: TTXVN)Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý, vận hành các công trình thủy điện, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trên đánh giá nguyên nhân và làm rõ biện pháp khắc phục các vấn đề liên quan.Cụ thể, việc thực hiện các...

Bộ Công Thương vừa có Công văn gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 1 yêu cầu kiểm điểm nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan trong công tác phòng chống bão lụt và vận hành xả lũ.

Theo Bộ Công Thương, qua xem xét, đánh giá công tác chuẩn bị phòng, chống bão lụt và vận hành tại các công trình thủy điện Hố Hô và Sông Ba Hạ trong mùa lũ năm 2010 cho thấy các chủ đập chưa tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Người dân bị ảnh hưởng do việc xả lũ của dự án thủy điện. (Ảnh: TTXVN)

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý, vận hành các công trình thủy điện, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trên đánh giá nguyên nhân và làm rõ biện pháp khắc phục các vấn đề liên quan.

Cụ thể, việc thực hiện các quy định hiện hành trong công tác thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý đầu tư đối với thủy điện Hố Hô; công tác chuẩn bị và triển khai phòng, chống bão lụt; ảnh hưởng của lũ lụt đối với công trình này và biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn.

Đối với thủy điện Sông Ba Hạ, tập trung vào công tác chuẩn bị phòng, chống bão lụt và vận hành điều tiết lũ theo Quy trình vận hành hồ chứa và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba; việc thực hiện các quy định về thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống bão lụt; phương án khắc phục các tồn tại./.

Theo vietnamplus.vn