Thứ ba,  17/05/2022

Tăng mức phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Theo đó, sẽ tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm.Kinh doanh hàng giả phạt đến 30 triệu. Ảnh minh họaCụ thể, đối với hành vi kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, mức phạt từ 10-15 triệu đồng sẽ tăng lên là 10-20 triệu đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50-70 triệu đồng. Trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70 đến dưới 100 triệu đồng sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng thay vì mức cũ là 15-20 triệu đồng.Ngoài ra, Nghị định mới cũng bổ sung quy định phạt từ 30-35 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa cấm kinh doanh có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Bổ sung thêm mức phạtNgoài việc tăng mức phạt cũ, Nghị định cũng bổ sung thêm một số mức phạt...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Theo đó, sẽ tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm.


Kinh doanh hàng giả phạt đến 30 triệu. Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với hành vi kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, mức phạt từ 10-15 triệu đồng sẽ tăng lên là 10-20 triệu đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50-70 triệu đồng.
Trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70 đến dưới 100 triệu đồng sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng thay vì mức cũ là 15-20 triệu đồng.
Ngoài ra, Nghị định mới cũng bổ sung quy định phạt từ 30-35 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa cấm kinh doanh có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bổ sung thêm mức phạt
Ngoài việc tăng mức phạt cũ, Nghị định cũng bổ sung thêm một số mức phạt mới.
Cụ thể, nếu như trước đây chỉ quy định phạt VPHC đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị đến dưới 100 triệu đồng thì Nghị định sửa đổi đã bổ sung quy định phạt từ 10-20 triệu đồng nếu kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.
Tương tự, sẽ phạt tiền từ 7-10 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) bị che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung trên nhãn hàng hóa… nếu hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100 triệu đồng.
Hay như hành vi kinh doanh hàng giả có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung quy định phạt từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký mà không thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn quy định.

Theo Chinhphu.vn