Thứ hai,  05/06/2023

Tăng mức phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16-1-2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.Theo đó, sẽ tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm. Cụ thể, đối với hành vi kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng sẽ tăng lên là 10-20 triệu đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ hơn 50-70 triệu đồng. Trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ hơn 70 đến dưới 100 triệu đồng sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng thay vì mức cũ là 15-20 triệu đồng. Ngoài ra, nghị định mới cũng bổ sung quy định phạt từ 30-35 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa cấm kinh doanh có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Ngoài việc tăng mức phạt cũ, nghị định cũng bổ sung một số mức phạt mới. Cụ thể, nếu như trước đây chỉ quy...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16-1-2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.
Theo đó, sẽ tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm. Cụ thể, đối với hành vi kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng sẽ tăng lên là 10-20 triệu đồng nếu hàng hóa vi phạm có giá trị từ hơn 50-70 triệu đồng. Trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ hơn 70 đến dưới 100 triệu đồng sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng thay vì mức cũ là 15-20 triệu đồng. Ngoài ra, nghị định mới cũng bổ sung quy định phạt từ 30-35 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa cấm kinh doanh có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài việc tăng mức phạt cũ, nghị định cũng bổ sung một số mức phạt mới. Cụ thể, nếu như trước đây chỉ quy định phạt VPHC đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị đến dưới 100 triệu đồng thì nghị định sửa đổi đã bổ sung quy định phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Hành vi kinh doanh hàng giả có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng…
Theo Nhandan