Thứ tư,  07/06/2023

Việt Nam sẽ thành lập trung tâm điều phối ghép tạng

Năm 2011, Bộ Y tế sẽ ban hành 5 thông tư, nghị định liên quan đến việc ghép tạng, đồng thời tiến hành thành lập trung tâm điều phối ghép tạng trực thuộc Bộ Y tế, cũng như tiến hành thành lập Hội ghép tạng Việt Nam.Đó là những thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên công bố trong Hội thảo Khoa học “Chiến lược ghép tạng tại Việt Nam”, vừa diễn ra tại TPHCM ngày 03/12.Theo Thứ trưởng Xuyên, 12 trung tâm ghép tạng trên cả nước đã ghép tạng của người cho còn sống cho 400 bệnh nhân. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 11/2010, mới chỉ có 17 trường hợp được ghép thận, 15 người được ghép gan và 1 người được ghép tim từ người đã chết não đồng ý hiến tặng tạng.Như vậy, số người hiến tạng lại rất ít và còn bị giới hạn với nhiều loại tạng cần như tim, phổi… trong khi nhu cầu của người bệnh cần tạng để ghép ngày càng tăng. Thêm nữa dù đã có luật hiến, cho tạng có hiệu lực từ năm 2007, nhưng đến nay số người chết não đồng...

Năm 2011, Bộ Y tế sẽ ban hành 5 thông tư, nghị định liên quan đến việc ghép tạng, đồng thời tiến hành thành lập trung tâm điều phối ghép tạng trực thuộc Bộ Y tế, cũng như tiến hành thành lập Hội ghép tạng Việt Nam.

Đó là những thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên công bố trong Hội thảo Khoa học “Chiến lược ghép tạng tại Việt Nam”, vừa diễn ra tại TPHCM ngày 03/12.
Theo Thứ trưởng Xuyên, 12 trung tâm ghép tạng trên cả nước đã ghép tạng của người cho còn sống cho 400 bệnh nhân. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 11/2010, mới chỉ có 17 trường hợp được ghép thận, 15 người được ghép gan và 1 người được ghép tim từ người đã chết não đồng ý hiến tặng tạng.
Như vậy, số người hiến tạng lại rất ít và còn bị giới hạn với nhiều loại tạng cần như tim, phổi… trong khi nhu cầu của người bệnh cần tạng để ghép ngày càng tăng. Thêm nữa dù đã có luật hiến, cho tạng có hiệu lực từ năm 2007, nhưng đến nay số người chết não đồng ý hiến tặng tạng cho bệnh nhân có nhu cầu vẫn còn rất thấp.
Theo GS Francis L. Delmonico, Chủ tịch Hội ghép tạng Thế giới, Việt Nam cần thúc đẩy việc thông tin, giáo dục cho xã hội hiểu, ủng hộ việc hiến tạng, nhất là đối với những người đã chết não. Đồng thời có chính sách bảo vệ, chăm sóc cho người hiến cũng như người nhận. Ngoài ra, việc ghép tạng cần được lồng vào chương trình y tế quốc gia để có sự điều hòa, điều phối hầu cung cấp cách minh bạch, công bằng các tạng được cho cũng như người cần tạng để ghép.
Hiện nay tỷ lệ người chết hiến tặng tạng trên thế giối rất cao nhất là các nước thuộc Châu Âu (79%), Châu Mỹ (60%), Châu Úc (44%). Riêng Châu phi và Châu Á thì số người hiến tạng sau khi qua đời rất thấp chưa tới 10%.
Theo Dantri