Thứ hai,  05/06/2023

Chuẩn bị xét duyệt khen thưởng hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2185/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng xét duyệt khen thưởng thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ảnh minh họa/InternetHội đồng có trách nhiệm xét duyệt và đề nghị Thủ tướng Chính phủ (thông qua Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương) xét, quyết định tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương Lao động. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do UBND Thành phố Hà Nội bố trí, sắp xếp trong dự toán ngân sách Nhà nước.Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng còn có 4 Phó chủ tịch và 9 ủy viên. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đứng đầu danh sách 9 ủy viên hội...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2185/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng xét duyệt khen thưởng thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Ảnh minh họa/Internet
Hội đồng có trách nhiệm xét duyệt và đề nghị Thủ tướng Chính phủ (thông qua Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương) xét, quyết định tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương Lao động. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do UBND Thành phố Hà Nội bố trí, sắp xếp trong dự toán ngân sách Nhà nước.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng còn có 4 Phó chủ tịch và 9 ủy viên. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đứng đầu danh sách 9 ủy viên hội đồng.

Theo QDND